Esmaspäeval saab õpetajate palgatõusule toetust avaldada

Evelin Tamm
Õpetajate palkade tase jääb kolmandiku võrra alla riigi keskmist. Aktiivsed kodanikud on teema käsile võtnud. Eelmisel esmaspäeval loodi facebook liikumine „Õpetajale vääriline palk“, millega on tänaseks liitunud üle 9300 inimese.

Samal lehel on kodanikualgatatuse korras avatud aruteluvood, kus õpetajad räägivad oma töötingimustest koolides ja lasteaedades, inimesed kirjutavad oma kogemustest ja jagavad haridusinfot.

Liikumise eesmärgiks on juhtida avalikkuse ja riigijuhtide tähelepanu, et õpetajate nõudmised palgatõusuks on põhjendatud. “Olukord koolides ja lasteaedades vajab kiiret reageerimist ja otsuste vastu võtmist esmases järjekorras. Õpetajate, lastevanemate ja õpilaste hääl peab jõudma kõikideni, sest me räägime olukorrast Eesti hariduselus, räägime meie lastest ja tulevikust. Kodanike otsustada on, kas Eesti tulevik on meie riikliku poliitika prioriteediks,” selgitab üks eestvedajaid Evelin Tamm.

Algatuse eestvedajate hinnangul tuleks noorele õpetajale maksta Eesti keskmise palgaga võrdsustatud palka. Õpetaja palka tuleks edaspidi hakat arvutama sarnaselt Riigikogulaste palgaga, et lõppeksid pidevad vaidlused, ebakindlus ja põhjendamatud viivitamised palgatasemete reguleerimisel.

Eesti keskmine brutokuupalk Statistikaameti andmetel on 2011. aasta II kvartali seisuga 857 eurot, juunis koguni 913 eurot, nooremõpetaja palk samas 608,18 eurot. (Allikas: Statistikaameti koduleht)
Õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on alates 1. jaanuarist 2011. a:
1) noorempedagoogil 608,18 eurot;
2) pedagoogil 644,04 eurot;
3) vanempedagoogil 736,07 eurot;
4) pedagoog-metoodikul 888,88 eurot.
(Allikas: HTM koduleht)

Haridusvaldkonnas töötavate inimeste tunnipalk on Statistikaameti andmetel 4,59 eurot (bruto), mis jääb märgatavalt alla enamikele valdkondadele, milles töötavatelt inimestelt eeldatakse kõrgharidust. (Allikas: Statistikaameti koduleht)

Algatuse eestvedajad kutsuvad kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid oma seisukohti õpetajate palgaküsimuses jõuliselt väljendama. Esmaspäeval, 5. septembril kl 16.30 toimub Tallinnas HTM hoones (Tõnismägi 11) meeleavaldus, kus lisaks oma viruaalsele toetusele saab igaüks tulla ja näidata, et Eesti haridus on talle tähtis. Lähemalt saab lugeda siit.

Algatuse üks eestvedajaid: Evelin Tamm, e-post evelintamm@gmail.com