Viljandi maavanem kuulutas välja perearsti konkursi

Peatselt vabaneva nimistu tõttu kuulutas Viljandi maavanem välja konkursi perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks; konkursi tähtaeg on 12. august.

Perearsti teeninduspiirkond on Viljandi linn ning Pärsti ja Saarepeedi vald Viljandi maakonnas. Kõnealuse nimistu suurus seisuga 31. detsember 2010 oli 1737 inimest.

„Konkursi väljakuulutamine on tingitud sellest, et kauaaegne perearst Agnes Leesmäe siirdub sügisel pensionile,“ selgitas Viljandi maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialist Luule Vitsur. „Agnes Leesmäe on Viljandis laste- ja perearstina töötanud üle 40 aasta,“ lisas ta.

Konkursi teel praksise saanud arsti ülesanne on perearstiabi osutamine määratud teeninduspiirkonnas ja tegevuse asukohaga Viljandi linnas.

„Uuel perearstil peab olema võimalik alustada praktiseerimist hiljemalt 1. oktoobrist. Mõistagi peab tal olema ka perearsti kvalifikatsioon ja õigus töötada Eesti Vabariigis arstina,“ ütles Luule Vitsur. Täpsemat infot konkursi kohta saab Viljandi maavalitsuse veebilehelt (http://mv.viljandimaa.ee/?op=body&id=1121).

Avaldusi konkursil osalemiseks ootab maavalitsus perearstidelt kuni 12. augustini 2011. a. Kandideerijal tuleb esitada avaldus, milles tuleb ära märkida oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post); motivatsioonikiri; perearsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja Terviseameti registreerimistõendi ärakirjad ning CV. Kandidaat võib esitada lisaks ka muid dokumente, mida ta peab vajalikuks.

Vajalikud dokumendid tuleb saata kinnises ümbrikus Viljandi maavanema nimele aadressil: Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi või esitada digitaalselt e-postiaadressil info@viljandimaa.ee.

Konkursi vestlusvoor toimub Viljandi maavalitsuses. Toimumise aeg teatatakse kandideerijatele täiendavalt.

Viljandimaal on moodustatud 31 perearsti nimistut. Kõigil neil on praegu kas oma arst või asendusarst olemas. Viimati asusid ametisse kaks perearsti asendusarsti tänavu juunis, kui kaks Viljandis praksist omavat perearsti jäid lapsehoolduspuhkusele. Nende tööpiirkonnaks on samuti Viljandi linn ning Pärsti ja Saarepeedi vald.

Lisainfo: Luule Vitsur, Viljandi maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialist, tel 4330514, e-post luule.vitsur@viljandimaa.ee