TÜ kutsub kooliõpetajaid looma koos uusi programme

Tartu Ülikooli ajaloo muuseum pakub koolidele tuge teaduse populariseerimisel  ning  kutsub koolide õppejuhte esitama soove ja ettepanekuid õppekäikude, haridusprogrammide, muuseumitundide ja teiste ürituste läbiviimiseks TÜ ajaloo muusemis. Muuseum lähtub üleskutses Haridus- ja Teadusministeeriumi soovist kuulutada 2011/12. õppeaasta Eestis teadusaastaks.

Virko Annuse sõnul on Tartu Ülikooli ajaloost ning teadussaavutustest jutustavad püsiekspositsioonid ja näitused muuseumis, toomikiriku varemetes ja ka tähetornis hea keskkond väga erinevatele haridusprogrammidele ja muuseumitundidele. “Hariduslikke tegevusi kombineerides ja kohandades on võimalik luua mitmekesiseid õppekäike, teema- ja huvipäevi üldhariduskoolide kõikidele astmetele,” ütles Annus. Niisiis kutsubki TÜ ajaloo muuseum õpetajaid täiendama muuseumi 2011/2012 aasta haridustegevuse kava.

Rohkem infot: www.ajaloomuuseum.ut.ee

Juba praegu pakutakse muuseumis õpilastele erinevaid programme:

Surnud kõnelevad! Peidetud aarded.
Programm on laienduseks arheoloogianäitusele “Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed: Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja keskaja piirilt”. Muuseumitund annab vastuseid küsimustele, millega tegeleb arheoloog, miks korraldatakse arheoloogilisi kaevamisi, mida tehakse leidudega, milliseid uurimismeetodeid tänapäeval kasutatakse, kuidas tuleks käituda muistise leidmise korral ja palju muud, millele leiab vastuseid näitusel. Osalejad saavad ise kehastuda arheoloogideks ning kaevata välja liivakasti maetud skeleti koos hauapanustega. Leidudele tuginedes joonistatakse oma „Kukruse kaunitar“.

Ettevaatust, klaas!
Õpitakse tundma laborinõude otstarvet ning sooritatakse huvitavaid katseid. Osalejatele selgitatakse ka keemialaborites kehtivaid ohutusnõudeid.

T-särgi kromatograafia
Tutvustatakse kromatograafia meetodi ajaloolist tausta ja olemust. Praktiline töö seisneb T-särgile kujundite loomises.

Teadusteater keemiast
Näidatakse huvitavaid keemiakatseid, räägitakse elementidest, ainetest ja keemiateaduse seostest teiste loodusteadustega.

Mikroskoop
Antakse ülevaade mikroskoobi leiutamisest. Õpilased tutvuvad mikroskoobi tööpõhimõtte ja ehitusega ning sooritavad praktilisi töid.

Nähtav ja nähtamatu
Tutvustatakse hügieeniõpetuse ajalugu Tartu Ülikoolis ja selgitatakse hügieeni olulisust hea tervise tagatisena. Praktilises tegevuses valmistatakse preparaat, kasutatakse luupi ja mikroskoopi nähtamatu nähtavaks muutmiseks.

Muutuv tähistaevas
Tutvustatakse Tartu tähetorni ajalugu. Osalejad valmistavad ise pööratava taevakaardi ja õpivad seda kasutama taevakehade asukoha määramiseks.

Planetaariumietendus
Tartu tähetorni planetaariumis tutvutakse tähistaeva kaardiga, tähtkujudega, planeetide, kuu ja päikese asendite ja liikumisega. Õpitakse astromeetria ja astrofüüsika aluseid.

Eesti looduslugu (interaktiivne põrandamäng)
Temaatilise ekskursiooni käigus tutvutakse Tartu Ülikooliga seotud loodusteadlastega ning nende ühiskonna arengut mõjutanud saavutustega. Järgneb teadmiste kasutamine meeleolukas põrandamängus.

Eesti kultuurilugu (interaktiivne põrandamäng)
Temaatilise ekskursiooni käigus tutvutakse eesti kultuurilooga. Järgneb teadmiste kasutamine meeleolukas põrandamängus.

Barokiajastu kõnekunst
Tutvustatakse 17. sajandi ülikooli, teadust ja ühiskonda, sh. sel ajal moes olnud kõnekunsti. Grupp jaotatakse kaheks osaks, kes juhendaja abiga väitlevad kõnekunsti reegleid silmas pidades mõnel 17. sajandile iseloomulikul teemal (näiteks nõiaprotsesside poolt ja vastu). Osalejad saavad ettekujutuse barokiajastu inimeste mõtteviisist ja retoorika alustõdedest.

Ise tehtud, hästi tehtud
Iga osaleja valmistab ise paberilehe juba kord kasutusel olnud paberist, nn vanapaberist. Tegevus paberi valmistamisel aitab kaasa loodust säästva eluviisi võimaluste mõistmisele.

Aja sisse minek
Fondihoidla külastus ja ringkäik muuseumis annab ülevaate ülikooli ajaloost ning teadussaavutustest ja minevikust alma materis.

19. sajandi apteek
Antakse ülevaade farmaatsia arenguloost Tartus. Osalejad tutvuvad G. N. Dragendorffi ravimtaimede koguga 19. sajandist ja valmistavad ise teesegud kodumaistest ravimtaimedest.

Inimese füsioloogia
Tutvustatakse inimese füsioloogiat 19.-20. sajandi teadusaparatuuriga sisustatud laboris. Katsete abil saavad osalejad teada nii mõndagi huvitavat iseendast.