Rosma waldorfkool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi

Hetk mullusel kogupere konverentsilt. Foto: Rosma Haridusselts
Eesti üks vanimaid waldorfkoole, Põlva külje all tegutsev Johannese Kool Rosmal alustab õpilaste vastuvõttu sügisel avatavasse 1. klassi. Kagu-Eesti piirkonnaülene kool ei korralda 1. klassi astuvatele lastele koolikatseid, huvilised vanemad on oodatud koos lapsega sisseastumisvestlusele.

Kooli kolleegiumi liige Külli Volmer ütles, et uus esimene klass avatakse sügisel taas liitklassina. „Kõik meie kooli lapsed õpivad liitklassides ja senine kogemus näitab, et liitklass toetab hästi erineva vanuseastmega laste arengut,“ lausus Volmer. „Praegune 1. klass, kus käib viis poissi ja üks tüdruk, ootab koos klassiõpetaja Diana Asuriga juba pikisilmi uusi lapsi. Meie lasteaiast tuleb kooli hulk uusi koolijütse, aga kindlasti lisandub lapsi ka mujalt.“

Huvilised vanemad saavad ühendust võtta kooli sekretäriga tel 56691167 (Anu Kepler) ja huvist teada anda. Seejärel saab õpetajatega kokku leppida kohtumise sobival ajal.

Rosma kool on kujunenud aastatega tugevaks waldorfkooliks, mis pakub valikuvabadust hariduses tervele Kagu-Eesti piirkonnale. MTÜ Rosma Haridusselts, mis korraldab waldorfkooli ja -lasteaia tegevust, on tunnistajaks teadlike perede lisandumisele, kellest mõnigi on valinud elukoha just Rosma kooli või lasteaia pärast. Aastatega kogunenud Rosma hariduskogukond aga aina tugevneb ning vanemad soovivad üha rohkem panustada seltsi tegevusse ja arengusse.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab 21 aasta eest asutatud waldorfkooli Johannese Kool Rosmal ja kuus aastat tagasi loodud waldorflasteaia Täheke tegevust. Koolis õpib praegu 48 õpilast ja lasteaias käib 28 last. Rosma seltsi pere elab laiali üle Põlvamaa ja Võrumaa – kooli ja lasteaeda käib lapsi kokku 11 omavalitsusest. Haridusseltsi juhatus koosneb vanematest ja õpetajatest ning teeb tööd vabatahtlikult. Tegemist on puhtalt kodanikualgatuse baasil tegutseva kooli ja lasteaiaga, õppetöö sisu ja vaimse kvaliteedi eest vastutab õpetajate kolleegium.

Johannese Kool Rosmal ja lasteaed Täheke on kujunenud Kagu-Eesti piirkonnaüleseks ning unikaalseks haridusasutuseks, mis pakub tavapärase koolisüsteemi kõrval võimalust õppida riiklikult tunnustatud waldorfõppekava alusel ja tagab soovijatele valikuvõimaluse hariduses. Kool ja lasteaed tegutsevad Eesti hariduse suurkuju ja haridusuuendajana tuntud Johannes Käisi sünnipaigas.

Sel kevadel 21. tegevusaastat tähistav Johannese Kool Rosmal on ühtlasi ainus waldorfkool Eestis, millel on päris oma maja. Rosma koolimaja rajati vanemate initsiatiivil, vabatahtlikult ja oma kätega. Rosma Haridusselts kavandab ka uut koolilaiendust – töös on energiatõhusa hoone projekt Põlvamaa Roheline Maja, mille juures on taas kandev roll vanematel.

Heaks näiteks seltsisisesest koostööst on ka waldorflasteaia Täheke 2. korruse renoveerimine looduslike materjalidega ülemöödunud suvel-sügisel. Materjalide ostmist toetas Põlvamaa Partnerluskogu, tööd tegi ühiselt ligi 30 peret. Sel kevadel, täpsemalt 21. mail toimub Rosmal ka järjekordne kogupere konverents, arvult juba kolmas. Konverentsi kohta loe lähemalt veebist aadressil www.rosma.edu.ee.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. Ligi 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 21 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb hetkel kuus waldorfkooli, kus õpib kokku üle 400 õpilase. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.

Lisainfo: Külli Volmer, Johannese Kool Rosmal, kolleegiumi liige, tel 53022793, e-post kylli.volmer@mail.ee

Allikas: MTÜ Rosma Haridusselts, www.rosma.edu.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap