Juurusse kavandatakse Euroopa esimest universaaltanklat

Illustratsioon: Oxford Park
Raplamaale Juurusse rajatavasse uuslinnakusse Oxford Park kavandatakse Euroopa esimest FuelBar universaaltanklat, kus on võimalik liiklusvahendeid tankida elektri, biokütuste, metaani, biodiisli, gaasi ja bensiiniga ning võimalus laadida ka elektriakusid. FuelBaris on odavad elektri laadimishinnad tänu kohapealsele biomassi kombijaamale.

FuelBari universaaltanklas on ruumi sellistele tehnoloogiatele, mis võimaldavad autodele ja teistele liiklusvahenditele: elektri kiirlaadimist, standardlaadimist, alalis- ja vahelduvpinge valikuid, elektriakude vahetust, metaani, gaasi, diislit, bensiini, madala ja kõrge oktaanarvuga biokütust, biodiislit, tselluloosikiumassi etanooli, vesinik-kütuseelementide tankimist. Tulevikus on võimalik lisada ka teisi tulevikutehnoloogiaid.

Kuna Oxford Parki FuelBar asub biomassi kombijaama kõrval, hakkab elektriga laadimine maksma vaid veidi üle omahinna. Ainult elektrienergia kasutamine vähendab Oxford Parki elanike ja äride kulu transpordile arvestuslikult üle 100 korra. Lisaks on keskkonnasaaste olematu, sest elektrienergia toodetakse kohapeal taastuvatest looduslikest allikatest.

“FuelBari ja elektrilaadimise kasutuselevõtuga on Oxford Park esimene ja seni ainus täiesti kaasaegne arendus Eestis, mis toetab madalate kütusekuludega elektrisõidukite kasutuselevõttu,” ütles ZEV Motors OÜ tegevjuht Teet Randma.

„Oxford Park ehitatakse praegu, kuid meie nägemus transpordi arengust on innovaatiline ning ettevaatav,“ ütles Oxford Sustainable Group‘i tegevjuht Hadley Barrett. „Oleme planeerinud oma universaaltanklale rohkem ruumi ja mõelnud tuleviku vajadustele. Arvan, et juba 5 aasta pärast näeme suurt muutust – üleminekut traditsioonilistelt autodelt elektriautodele ning mind ei üllataks kui 10 aastaga sõidavad enamus autosid elektriga. Tervitame seda trendi ning meie arendus toetab seda täielikult,“ lisas Barrett.

Oxford Park on 560.000 m² territooriumil rajatav terviklik uusasum, mis asub looduskaunis kohas Tallinna ja Rapla vahel Atla külas, Juuru vallas.

Allikas: Oxforf Park, www.oxfordpark.ee