Kohalikud omavalitsused kutsutakse osalema maailmahariduses

Arengukoostöö Ümarlaud koostöös üle-euroopalise maailmahariduse edendamise projektiga DEEEP kutsub 18. aprillil Tartusse Domus Dorpatensisesse (Raekoja plats 1/Ülikooli 7) kohalike omavalitsuste esindajaid (omavalitsuste juhid, haridusnõunikud, kultuuri ja noorsootöö spetsialistid, koolidirektorid) seminarile, kus arutetakse kohalike omavalitsuste rolli ja võimaluste üle tõsta oma elanikkonna teadlikkust globaalsetest väljakutsetest nagu vaesus ja kliimamuutused ning suurendada solidaarsustunnet maailmaga väljaspool Eestit. Eraldi tähelepanu pööratakse maailmahariduse seostele uute õppekavadega, projektivõimalustele ning noorsootöö rollile. Esinejate hulgas on eksperdid Eestist ning Iirimaalt.

Maailmaharidus on aktiivne formaalne ja mitte-formaalne õppimisprotsess, mille põhiväärtused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma panus ja olla aktiivne kodanik.

9:45 – 10:00                 Kogunemine ja hommikukohv

10:00 – 10:20                Ülevaade maailmaharidusest Eestist

Johanna Helin, Arengukoostöö Ümarlaua maailmahariduse töörühm ja   MTÜ  Mondo maailmahariduse keskus

10:20 – 10:40                Maailmaharidus uutes õppekavades

Einar Värä, Haridus- ja Teadusministeerium 

10:40 – 11:40                Euroopa KOV kogemused maailmaharidusega

Eddie O’Loughlin, Global Education Network Europe koordinaator

11:40 – 12:00                Kohvi ja võileiva paus

12:00 – 12:30                Näiteid kohalike omavalitsuste maailmahariduslikest tegevustest

12:30 – 13:00                Arutelu: KOV ja teiste sektorite koostöö võimalused maailmahariduse valdkonnas

13:00 – 13:15                Kuidas alustada ja kust saab toetust?

Evelin Andrespok, Arengukoostöö Ümarlaud

Mari-Helene Kaber, Euroopa maailmahariduse foorum ja Arengukoostöö Ümarlaua nõukogu

Registreerimine on avatud kuni 14. aprillini 2011 aadressil evelin@terveilm.net.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap