Noortele korraldatakse esseekonkurss ja suvelaager

Tulemas on noortelaager ja esseekonkurss “Ettevõtja vs palgatöötaja”, mille eesmärgiks on suunata kohaliku Leader tegevusgrupi MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna noori mõtlema oma tulevase elukutse peale. Millised head ja vead kaasnevad ettevõtja kui ametiga ning kuidas tavaline palgatöötaja võiks pääseda lõputuna näivast oravarattast?

Esseekonkursile oodatakse Tapa, Kadrina, Ambla, Vihula, Kuusalu valla ja Loksa linna keskkoolide ja gümnaasiumide õpilaste kirjatükke. Parimad saavad väärt auhinnad ja prii pääsu juuli alguses toimuvale ettevõtluse ja internetiturunduse noortelaagrisse.

Konkursi soovitatavaks aruteluteemaks on:
– Mis saab minust pärast keskkooli või gümnaasiumi lõpetamist?
– Kas ma hakkan tegema plaane selles suunas, et minust saab palgatööline, kes tõuseb igal hommikul üles selleks, et minna tööle ja teha seda, mida ülemus ütleb?

Kas mulle meeldiks töötada ja õppida selle nimel, et;
• saaksin ise otsustada, kuidas ma oma tööd korraldan
• võiksin ise määrata aja, millal reisin ja puhkan
• tohiksin endale ise sobiliku tasu maksta

Pilt saab selgemaks, kui osaled esseekonkursil „Ettevõtja vs palgatöötaja“. Kui oled 16-19 aasta vanune noor ja tahad osaleda selle aasta vingeimas noortelaagris, kus teemaks on ettevõtlusega alustamine ja internetiäri, siis saada enda kirjutatud A4 formaadis essee hiljemalt 13. maiks MTÜ KAT (Kohaliku Arenduse Tugistruktuur) projektijuhile. Noortelaagrisse pääseb 24 tublimat esseekirjutajat.

Põhjalikuma info esseekonkursi tingimuste, koolides toimuvate seminaride ja sellel suvel toimuva noortelaagri kohta leiab MTÜ KAT veebilehelt www.internetiturundusleader.ee/noortelaager

Allikas: Merlis Jusupov, MTÜ KAT