Lääne-Virumaal käib jäätmekäitluskeskuse tee-ehitus

Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus MTÜ projektijuht Margus Maasik ja juhatuse esimees Toomas Väinaste. Foto: Anti Ronk
Kui märtsi alguses asetati nurgakivi Rakvere linna ja Vinni valla piiril kerkivale Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskusele, siis räägiti, et eraldi teed ehitatakse veoautodele ja sõiduautodele. Ikka selleks, et raskeveokite müra ei häiriks Rakvere linna elanikke. Nüüd käib hoogne tee-ehitus.

Suured autod hakkavad jäätmekäitluskeskusesse sõitma Sõmeru valla poolt nn Rakvere ringteelt. Hetkel on käsil pinnasetööd ehk juurdepääsutee aluse ja torustike rajamine. Sõiduautode sissepääs asub keskuse Rakvere linna poolses küljes.

Ehituse kogumaksumus on 53 miljonit krooni. Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetas jäätmekäitluskeskuse rajamist 2010. aastal 36,1 miljoni krooniga. Plaanide järgi valmib keskus käesoleva aasta novembris.

„Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus on mõeldud kogu maakonna elanike teenindamiseks. Kuna keskuse rajamise eestvedajaks oli omal ajal Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit, siis on liikmeteks ka kõik meie maakonna omavalitsused,” selgitas Vinni vallavanem ja MTÜ Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus juhatuse esimees Toomas Väinaste.

Väinaste sõnul annab selline lahendus võimaluse kontrollida prügi käitlemise protsessi ja hoida hind kontrolli all. „Üheks ühiselt rajatud jäätmekäitluskeskuse eesmärgiks on kohalikele elanikele soodsama prügiteenuse pakkumine. Teiseks keskkonnasõbralik prügimajandus ning kolmandaks soodne teenuse hind,” lisas ta.

Pärast keskuse valmimist hakatakse sinna koguma esmajoones Lääne-Virumaal tekkinud prügi. See sorteeritakse, pressitakse kokku ning viiakse vastavates konteinerites Iru elektrijaama põletamisele. Selleks on Iru Elektrijaamaga eelkokkulepped juba sõlmitud.

„Maakondliku jäätmekäitluskeskuse rajamiseks alustati ettevalmistuste tegemist juba 2003 aastal. Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et nurgakivi on asetatud keskusele, mis võimaldab koguda kuni 30 000 tonni jäätmeid aastas,” ütles Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus MTÜ projektijuht Margus Maasik.

Keskuse valmides saavad maakonna elanikud ära anda olmejäätmeid, ehitusprahti, autokumme, vana mööblit, elektroonikat ja teisi jäätmeid.

Roostevabast vutlarisse paigutati 1. märtsil ilmunud Virumaa Teataja ning kõik vabariiklikud ajalehed, nurgakivi paigaldamisel osalenute nimekaardid ja keskuse asendiplaan. Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse nurgakivi panemisel osalesid veel Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rakvere linna, Vinni, Sõmeru, Rägavere ja teiste naabervaldade ning ehitusfirma esindajad.

Anti Ronk

Share via
Copy link
Powered by Social Snap