Võro keele huviliisilõ

Seo keväjä ja jo talvõlõpul saa võro kiilt oppiq neläl kursusõl. Naist kats ummaq Võromaal, üts Tartoh ja üts um internetikursus.

1. Võro keele kursus alostajilõ (kõigilõ huviliisilõ)
Sisu: välläütlemine, kiräviis ja grammatiga alostajilõ.
Aig: veebr-mai neläpäivilde kell 17.30-19.00, edimäne tunn 3. veebr.
Kotus: Haani rahvamaja kohvitarõ, Haani, Võromaa.
Oppaja: Jüvä Sullõv (juvasul@ut.ee)
Kursusõl um viil paar vapa kotust.

2. Võro keele tävvendüskursus (kõigilõ huviliisilõ)
Sisu: grammatiga, kirotamisõ ja kõnõlõmisõ kursus võro keele mõistjilõ.
Aig: veebr-mai iispäivilde kell 17.30-19.00, edimäne tunn 7. veebr.
Kotus: Võro Instituut, Tarto 48, Võro liin.
Oppaja ja kirjäpandminõ: Fastrõ Mariko (mariko.faster@gmail.com)
Kursusõl um viil vapo kotussit.

3. Lõunaeesti kiil II (üliopilaisilõ, 3 EAP)
Sisu: võro keele grammatiga, kõnõlõmisõ ja kirotamisõ järgkursus.
Aig: veebr-mai riidilde kell 10.15-11.45, edimäne tunn 11. veebr.
Kotus: Tarto Ülikooli päähoonõq (Ülikooli 18, Tarto) tarõ 244 .
Oppaja: Jüvä Sullõv (juvasul@ut.ee)
Kursus um jo täüs (päält 20 osavõtja), a ku oppajaga kokko leppüq, sis
mõni tõsinõ huvilinõ viil mahus.

4. Seost talvõst saavaq kõik huvilisõq võro kiilt oppiq ka internetin
läbi võro keele võrgovärehti ja kavvõstopmisprogrammi
“Üts rahvas – kats kiilt” http://umakiil.eu
Õkvalink edimädse päätükü mano: http://www.surveygizmo.com/s3/347450/1pt
Internetikursust vidä Kelbä Raivo (kelbaraivo@gmail.com).

Päält taa saa ülikoolih seol semestril kullõldaq lõunõeesti kirändüse kursust: Sissejuhatus lõunaeesti kirjandusse (üliopilaisilõ, 3 EAP).
Sisu: lõunõeesti (sh võro ja seto) kirändüs algusõst täämbätseni pääväni.
Aig: veebr-mai iispäivilde kell 10.15-11.45, edimäne tunn 7. veebr.
Kotus: Tarto Ülikooli päähoonõq (Ülikooli 18, Tarto) tarõ 232 .
Oppaja: Mart Velsker (mart.velsker@ut.ee)
Kursusõlõ um hinnäst kirjä pandnuq jo päält 40 üliopilasõ, a kullõjit piäsiq mahtuma viil.
Rohkem infot: Sulev Iva, teadur / tiidrü, tel 5554 3727, 737 5422, 782 8756, sulev.iva@ut.ee.

www.ut.ee/lekeskus
www.wi.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap