Toiduabi saajate hulka tahetakse Tallinnas kahekordistada

Foto: kodanik.err.ee

Eile pärastlõunal toimus kokkusaamine Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade juhatajate, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindajate ja Toidupanga juhtide vahel, et arutada Toidupanga tegevuse laienemist lähitulevikus kõikidesse Tallinna linnaosadesse. Praeguste plaanide kohaselt peaks toiduabi saajate hulk Tallinnas kuu pärast kahekordistuma.

„Senini oleme Tallinna linnas abi saanud osutada Põhja-Tallinna ja Lasnamäe piirkonna inimestele, aga selge on see, et ka teistes linnaosades elab lastega peresid, kes toiduabi väga vajaksid. Meil on väga hea meel, et Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet meid sel eesmärgil kõiki ühe laua taha kokku kutsus,“ ütles Toidupanga koostöövõrgustiku juht Piet Boerefijn (fotol).

Ümarlauda juhtinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekande osakonna juhataja Uku Torjuse sõnul olid linnaosade esindajad toiduabi jõudmisest oma piirkonna inimesteni väga huvitatud. Ühiselt lepiti kokku, et esmajoones seatakse sihiks toiduabi jõudmine toimetulekuraskustesse sattunud lastega peredeni.

Peamised küsimused, mille lahendamisest tuleb alustada, on toiduabi transpordi korraldamine linnaosadesse ja uute suuremate laoruumide leidmine.

“Toidupank saab omalt poolt korraldada annetatud toidu kokku kogumist, sorteerimist ja toiduabi pakkideks komplekteerimist, meie omalt poolt otsime koos linnaosadega võimalusi korraldada selle jõudmist kõikide linnaosade jaotuspunktidesse, ning toiduabi pakkide väljajagamist linnaosa inimestele,” ütles Torjus. “Tõenäoliselt saame siin koostööd teha ka erinevate mittetulundusühingutega.”

Toidupangale minnakse appi ka suuremate laoruumide leidmisel: “Leppisime linnaosade esindajatega kokku, et otsime ühiselt võimalusi Tallinnas Toidupangale suuremate laoruumide leidmiseks, praeguste ruumide suurus muutuks Toidupanga tegevuse laienemisel õige pea takistuseks.”

Boerefijn ütles, et linnapoolne abi uute ruumide leidmisel on äärmiselt oluline, kuna praegused laoruumid on maksimaalses kasutuses.

“Teeme praegu igal nädalal Tallinnas 170 toiduabi pakki ja iga kord on ruumid laeni kaste
täis.”

Tema sõnul on ainuke võimalus toiduabi saajate ringi praegu laiendada, hakates toiduabi Tallinnas jagama mitte kord nädalas, vaid kaks korda nädalas. “Saaksime jagada abi saajad Tallinnas kaheks piirkonnaks – Lääne-Tallinn ja Ida-Tallinn, üks piirkond saaks abi nädala esimeses pooles ja teine piirkond teises pooles,“ pakkus Boerefijn välja. Sellel juhul
saaks tema sõnul lähituleviku eesmärgiks võtta Tallinnas nädalas 320le perele toiduabi andmise.

“Selleks aga on vaja lahendada transpordiküsimus linnaosadesse, panna tööle jaotuspunktid ning leida ka vajalikud inimesed, kes aitaksid iga nädal kohapeal abi jaotamist ette valmistada ja organiseerida,” lisas ta.

“Kõik eilsel kohtumisel osalenud linnaosade inimesed olid väga positiivsed ja koostööaltid, nii et loodame asjade kiiret arengut ning teeme omalt poolt kõik võimaliku,” ütles Boerefijn. „Praegu on Tallinnas 647 lastega peret, kes toimetulekutoetust saavad, tahaksime juba kuu pärast anda igal nädalal abi neist vähemalt 320le. Siis jõuaks toiduabi üle nädala kõikide nende peredeni Tallinnas,“ võttis Boerefijn lähituleviku eesmärgid Tallinna osas
kokku.

Ta toonitas samas, et väga oluliseks saavad Toidupanga tegevuse laienemisel Tallinnas ka vabatahtlikud: „Juba praegu käib meil igal nädalal abiks kaste komplekteerimas umbes 20 vabatahtlikku. Kui meie tegevus laieneb, siis ootame iga nädal appi senisest veelgi rohkem häid inimesi.“

Tiina Urm, Toidupanga mündikampaania

www.toidupank.ee