Setoside sõbra om oodet Tartoh puhvetihe Trepp

Setomaa Ülebbsootska Raudoja Ahto and tiidä, õt novembrih om kõik seto nii setoside sõbra oodet Tartoh puhvetihe Trepp, Rüütli uulits 16, tõne kõrd. Neläpäävite kellä 12-15 (sjoo nätäl lisast ka kolmapäävä) saat lämmit süüki. Päält kellä 5 om kulatamine, koh või olla nii laulu, tandsu, ku pillihelü.