Käib varivalimiste e-hääletus

Varivalimised 2009. aasta valimiste eel

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) veebilehel www.varivalimised.ee avati 14-17aastastele kodanikele varivalimiste e-hääletussüsteemi, kus Riigikogu kandidaatide poolt saavad hääletada mittevalimisealised noored üle Eesti. E-hääletada saab 3. märtsini ID-kaardi, SEB ja Swedbanki internetipanga ning E-kooli kasutajatunnuste abil.

Üleriigilise poliitiliselt sõltumatu kodanikuharidusprojekti raames on veebruari jooksul toimunud ja toimumas üle Eesti ligi poolsada noortele suunatud valimisdebatti, mitukümmend simulatsioonimängu otsuste langetamisest poliitikas ning õpilastööde konkurss valimiskampaaniate ja -reklaami teemal.

Lisaks internetikeskkonnale on noortel võimalik varivalida ning oma arvamust väljendada ka üle riigi avatud ametlikes e-hääletuspunktides. 

“Täna on Eesti noortel võimalus teha ajalugu ja esmakordselt osaleda e-hääletussimulatsioonis, mis hõlmab kogu Eestit. Varivalimised annab noortele kodanikele, kes veel pärisel valida ei saa, kaasarääkimisvõimaluse ja teadmise, et noorte arvamus jõuab otsustajateni ning et noorte häälel on tähtsus,” lausub ENLi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra.

Varivalimiste e-hääletussüsteem tagab hääletajale anonüümsuse ning seda saavad kasutada vaid 14-17aastased Eesti kodakondsusega noored. Varivalijad saavad hääletada oma elukohajärgsete kandidaatide vahel ning oma häält saab hiljem soovi korral muuta nagu ka päris e-hääletamisel. Varivalimistulemused tehakse teatavaks 6. märtsil pärast päris valimispunktide sulgemist Tallinnas Solarise keskuses.

Varivalimised on ENLi poolt korraldatud 14-20aastastele noortele suunatud poliitiliselt sõltumatu kodanikuharidusprojekt. Projekti eesmärgiks on süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning viia noorte arvamus avalikkuse ja otsustajateni, et Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte vajadustega. Projekti raames toimuvad üle Eesti debatid, õpilastööde konkurss valimisreklaami teemal, simulatsioonimängud otsustusprotsessidest ning 25. veebruarist kuni 3. märtsini saavad kõik 14-17aastased Eesti kodakondsusega noored osaleda üleriiigilises e-hääletussimulatsioonis ning valida Riigikogu kandidaatide vahel.

Varivalimistel arutletakse täna koolikatsete üle

Varivalimiste sari “Kutse debatile” ootab noori täna kell 15 Riigikogu teabekeskusesse avalikule debatile teemal “Kas koolikatsed esimesse klassi tuleks keelustada?” 

On katsed liigne pinge õpilastele? Või vastupidi – võimalus selekteerida välja sarnaste huvide ja oskustega lapsed? Tule kohale ja kuula, mida arvavad erakondade 2011. aasta noored Riigikogu kandidaadid.

Debatti modereerib ning erinevatele seisukohtadele poolt- ja vastuargumente aitab otsida Eesti keskkooliväitluse valitsev meister Martin Kiik. Debatil astuvad üles noored Riigikogu kandidaadid.

Varivalimised 2011
Varivalimised on Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud 14-20aastastele noortele suunatud poliitiliselt sõltumatu kodanikuharidusprojekt. Projekti eesmärgiks on süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning viia noorte arvamuse avalikkuse ja otsustajateni, et Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte vajadustega. Projekti raames toimub üle Eesti ligi poolsada noortele suunatud debatti, 25. veebruarini saavad noored osaleda õpilastööde konkursil valimisreklaami teemal, toimuvad otsustusprotsesside simulatsioonimängud jpm. 25. veebruarist kuni 3. märtsini saavad kõik Eesti kodakondsusega 14-17aastased osaleda üleriigilisel e-hääletusel, mille tulemusena pannakse kokku noorte varivalimiste Riigikogu koosseis ning tehakse avalikuks noorte arvamus.

Põlvas tulevad esimesed varivalimised

 Kolmapäeval, 17. veebruaril toimub Põlva Avatud Noortekeskuses poliitiliselt sõltumatu varivalimiste debatt, mille korraldab Eesti Noorteühenduste Liit.

 Varivalimised on Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) korraldatav poliitiliselt sõltumatu kodanikuhariduse projekt, mis toob 14-20-aastased noored Eesti Riigikogu valimiste eel valima ning arvamust avaldama. Projekti eesmärgiks on suurendada noorte huvi ühiskonnas toimuva vastu, muuta poliitika noortele arusaadavamaks ning teha noorte hääl otsustajatele kuuldavamaks.

25. veebruarist 3. märtsini toimub üle-eestiline valimissimulatsioon, kus Riigikogu kandidaatide poolt saavad e-hääletada kõik Eesti kodakondsusega 14-17-aastased noored. Oma hääle saab anda aadressil www.varivalimised.ee  

Varivalida saab ID-kaardi, internetipanga (Swedbank, SEB) ja e-kooli kasutajatunnuste abil. Noorte “variparlament” ehk noorte hääletustulemused tehakse avalikuks 6. märtsil valimisjaoskondade sulgemise järgselt.

Projekti raames toimuvad ka valimisdebatid noortele olulistel teemadel, õpilastööde konkurss valimisreklaamist ning interaktiivsed simulatsioonimängud. Kuni 25. veebruarini saavad kõik 14-20-aastased noored õpilastööde konkursist osa võtta ning teha kas oma poliitiline reklaam (video, flaier, plakat) või analüüsida poliitreklaami ja poliitikat esseevormis. Peaauhinnaks on uhke Ordi sülearvuti, lisaks antakse välja ka mitmeid eriauhindu.

Varivalimiste idee on tulnud Soomest, kus Soome noorteühenduste liit Allianssi on samasisulist projekti korraldanud juba üle kümne aasta. 2009. aastal toimusid varivalimised esmakordselt Tallinnas ja Tartus, 2011. aasta Riigikogu valimiste eel korraldatakse noortele mõeldud varivalimised üle-eestiliselt. Varivalimised on valitud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt 2009. aasta kodanikuühiskonna teoks, Tartu linna parimaks noorte omaalgatuseks ning SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt parimaks noorte osalust arendavaks projektiks.