Käivitub programm depressiooni leevendamiseks ning positiivse vanemluse toetamiseks

Arengukeskus Avitus käivitab septembris 2012 koolitusprogrammi „Terve mina – terve pere“, mis keskendub depressiooni ennetamisele ja leevendamisele ning vanemahariduse pakkumisele eesmärgiga leevendada vanemate stressi ja pakkuda teadmisi tervete ja toimetulevate laste kasvatamiseks. Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 44 763 EURi.

Projekti käigus tehakse koostööd avaliku sektoriga, et teenuste kättesaadavus ja kvaliteet kohalikele elanikele suureneks. Partneriteks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Keila, Viimsi ja Valga kohalikud omavalitsused, Viimsi ja Püünsi kool.

Vastavalt 2006 aastal läbi viidud Eesti Terviseuuringu andmetele oli viimase kuu jooksul depressiooni esinenud 9% eesti inimestest. Depressiooniga seostub peale halva enesetunde ka halvem sotsiaalne toimimine – see on seotud pea kõigi olulisemate sotsiaalprobleemidega, sealhulgas töötus, kodutus, alkoholitarbimine, narkomaania, perevägivald, vaesus, suitsiidid jne. Psüühika- ja käitumishäired on püsiva töövõimetuse tekkimise otsese põhjusena Eestis teisel kohal.
Loe edasi: Käivitub programm depressiooni leevendamiseks ning positiivse vanemluse toetamiseks