Käivitub programm depressiooni leevendamiseks ning positiivse vanemluse toetamiseks

Arengukeskus Avitus käivitab septembris 2012 koolitusprogrammi „Terve mina – terve pere“, mis keskendub depressiooni ennetamisele ja leevendamisele ning vanemahariduse pakkumisele eesmärgiga leevendada vanemate stressi ja pakkuda teadmisi tervete ja toimetulevate laste kasvatamiseks. Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 44 763 EURi.

Projekti käigus tehakse koostööd avaliku sektoriga, et teenuste kättesaadavus ja kvaliteet kohalikele elanikele suureneks. Partneriteks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Keila, Viimsi ja Valga kohalikud omavalitsused, Viimsi ja Püünsi kool.

Vastavalt 2006 aastal läbi viidud Eesti Terviseuuringu andmetele oli viimase kuu jooksul depressiooni esinenud 9% eesti inimestest. Depressiooniga seostub peale halva enesetunde ka halvem sotsiaalne toimimine – see on seotud pea kõigi olulisemate sotsiaalprobleemidega, sealhulgas töötus, kodutus, alkoholitarbimine, narkomaania, perevägivald, vaesus, suitsiidid jne. Psüühika- ja käitumishäired on püsiva töövõimetuse tekkimise otsese põhjusena Eestis teisel kohal.

Et depressiooniprobleeme ennetada ja leevendada, käivitab Avitus Tallinnas, Keilas ja Lõuna-Eestis Tartus depressiooni ja bipolaarse häire rühma. Antud koolitusprogramm on mõeldud meeleoluhäirete (depressioon, bipolaarne häire) all kannatavatele isikutele. Depressioonirühm on efektiivne sekkumisprogramm, mis tõstab inimeste elukvaliteeti ning eluga toimetulekut ning leevendab depressiooni sümptomeid. Programmi läbinutel on väiksem oht tagasilangusteks.

Lisaks viiakse projekti käigus läbi 26 lühikoolitust stressi ja depressiooni teemal. Lühikoolituste sihtrühmaks on avaliku sektori töötajad, õpetajad, sotsiaaltöötajad ja muud inimestega töötavad spetsialistid. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust depressiooni ning abisaamisvõimaluste kohta. Avaliku
sektori koostööpartneritele viiakse läbi ka intensiivsem stressikoolituse programm.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi väljatöötatud Laste ja Perede arengukavale 2012-2020 on Eesti positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid. Vastavalt sellele eesmärgile pakub Avitus mitmeid koolitusprogramme, et positiivset vanemlust toetada.

Väikelaste emadel on palju ühiskonnas levinud vääruskumusi ja sellest tulenevaid ülikõrgeid ootusi iseendale, vanemlusele, paarisuhtele ja lapsele. Kui lõhe ootuste ja reaalsuse vahel on väga suur, tekib tugev frustratsioon ja see omakorda on soodne kasvulava sünnitusjärgsele depressioonile. Vanemate ja positiivse kasvatuspraktika toetamine on üks parimaid viise ennetada hilisemaid probleeme tervishoiu-, lastekaitse-, hoolekande-, kriminaal-, tööhõive- ja majandussektorile.

Positiivse vanemahariduse pakkumiseks alustab Avitus septembris Lapsevanemate kooli ning Emade psühholoogilise koolitusega. Programmid toimuvad Tallinnas, Viimsis ja Keilas. Need on mõeldud eri vanuses laste ja noorte emadele-isadele, et anda neile teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest psüühiliselt terve ja hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel ning parandada suhtlemisoskusi. Lisaks viiakse sotsiaalkeskustes, koolides, lastekodudes jm läbi 14 vanemahariduse lühikoolitust spetsialistidele.

Et toetada uute eneseabigruppide loomist ning pakkuda enese- ja inimestejuhtimise ning grupiprotsesside teadmisi neile, kes juba inimestega töötavad, viiakse programmi käigus läbi ka rühmajuhtide koolitus.

Koolitusprogrammid toimuvad Tallinnas, Keilas, Viimsis, Tartus ja Valgas. Kokku viiakse läbi 12 pikemat rühmatöö programmi ja 40 lühikoolitust. Koolitusi toimub mahus 575 tundi ning planeeritud osalejaid on 1010 inimest. Programmide kohta saab lugeda ning nendes osalemiseks registreeruda Avituse veebilehel www.avitus.ee <http://www.avitus.ee/> – „Terve mina – terve pere“.