EMSL-i uueks juhatajaks saab augustist Maris Jõgeva

Maris Jõgeva. Foto: EMSL
Maris Jõgeva. Foto: EMSL

Vabaühenduste liidu EMSL juhatajana asub augustis tööle Maris Jõgeva, kes praegu töötab Avatud Eesti Fondis vabaühenduste fondi koordineerijana.

Juuli lõpuni jätkab EMSL-i juhatajana Urmo Kübar, kes on seda ametit pidanud 2006. aasta sügisest.

Maris Jõgeva töötas 2003-2006 siseministeeriumis kodanikuühiskonna küsimuste peaspetsialistina ning enne seda Vormsi vallavalitsuse nõunikuna. Lisaks praegusele tööle Avatud Eesti Fondis osaleb ta koolitajana Sisekaitseakadeemia avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskuse programmides ning õpetab Vormsi põhikoolis ühiskonnaõpetust. Jõgeval on magistrikraad sotsiaaltöös.

EMSL-i juhataja ülesandeks on korraldada EMSL-i igapäevategevusi. Juhataja valib ning tema tööd kontrollib EMSL-i üldkoosolekul valitud nõukogu, kuhu praegu kuuluvad Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Krista Pedak, Kristina Mänd, Liia Hänni, Maarja Mändmaa, Margo Loor, Sandra Lillemaa ja Tarmo Tüür.

Tallinna Ülikooli ajaloo instituuti asub juhtima Erki Russow

Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi nõukogu valis 30. mail instituudile direktorit. Kandidaate oli kaks – praegune direktor Magnus Ilmjärv ning arheoloogia osakonna juhataja Erki Russow. Valituks osutus Erki Russow.

Erki Russow on lõpetanud Tartu Ülikooli arheoloogia erialal (1997) ning Tartu Ülikoolis kaitsnud ka magistri- ja doktorikraadi. Erki Russowi
teadustöö uurimissuundadeks on Euroopa ajaloolise aja arheoloogia, linnaarheoloogia ning kesk- ja uusaegne esemeline kultuur. Ta on osalenud või juhatanud mitmeid arheoloogilisi kaevamisi Saksamaal (Lübeck, Dresden) ning järeldoktorina töötanud Londonis Society of Antiquaries of London kutsel Suurbritannia linnaarheoloogiaga tutvumiseks. Ta on osalenud kolmes sihtfinantseeritavas teadusteemas, praegu on ta ühe Eesti Teadusfondi grandi hoidja. Russow on kutsutud 2012. aastal Briti Akadeemia stipendiaadina külalisteadlaseks University College of Londoni arheoloogia instituuti.

Erki Russow asub Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi direktori ametisse alates augusti keskpaigast, tema eelseisev ametiaeg kestab viis aastat.

Maiki Voore