JÄTKUB PÄRNU UUE ÜLDPLANEERINGU VÄLJAPANEK

Eriolukorra tõttu katkenud Pärnu uue üldplaneeringu avalik väljapanek jätkub 11. maist 1. juunini, avalik arutelu toimub 19. juunil kell 15 kesklinna koolide võimlas.

Pärnu kesklinn. Foto: Urmas Saard /  Külauudised
Pärnu kesklinn. Foto: Urmas Saard / Külauudised

6. veebruaril võttis Pärnu linnavolikogu vastu Pärnu linna kui asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ ja kohustas linnavalitsust korraldama selle avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek algas 2. märtsist, kuid jäi eriolukorra tõttu pooleli, sest linnavalitsuse esimese korruse planeeringute saal ja keskraamatukogu lugemissaal, kuhu materjalid välja pandi, olid külastajatele suletud.

Loe edasi: JÄTKUB PÄRNU UUE ÜLDPLANEERINGU VÄLJAPANEK

Otepää volikogu võttis vastu valla üldplaneeringu

19. aprilli vallavolikogu istungil võeti vastu Otepää valla üldplaneering. Kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oluline arengudokument, mis võimaldab vallal paika panna ruumilised arengusuunad ja määrab ära valla territooriumil oleva maa kasutuse tulevikus.

Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialist Kadri Ader selgitas, et peale üldplaneeringu vastvõtmist toimub üldplaneeringu avalik väljapanek 28.maist kuni 25.juunini, seejärel tutvustatakse 6.augustil avaliku väljapaneku tulemusi kõigile huvilistele. Kui üldplaneeringu muudatustele on oma kooskõlastuse andnud nii puudutatud isikud, ametiasutused kui ka Valga maavanem, saadetakse üldplaneering volikokku kehtestamisele. Loe edasi: Otepää volikogu võttis vastu valla üldplaneeringu

Otepää vallavalitsus tutvustab valla üldplaneeringut

Pühajärv.

Otepää valla üldplaneering on koostamisel. Otepää valla üldplaneeringu eskiisile on ettepanekuid teinud valla kodanikud, maaomanikud, vabaühendused ja riigiasutused. Vallavalitsus tutvustab märtsikuu jooksul üldplaneeringut Otepää külades.

Tänaseks on vallavalitsus üldplaneeringule laekunud ettepanekud läbi töötanud. “Arvestades valla arengueesmärke ja kodanike vajadusi, oleme teinud riigiasutustega koostööd nende ettepanekute osas,” sõnas planeerimisspetsialist Merle Anton. “Vallavalitsus on kõigi ettepanekute osas võtnud seisukohad.”

Vastavalt seisukohtadele tuleb üldplaneeringu tekstis ja joonistel teha parandused ja saata uuesti riigiasutustele kooskõlastamiseks. Seejärel esitab vallavalitsus üldplaneeringu volikogule vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks. Avalik väljapanek kestab neli nädalat ja selle aja jooksul saab igaüks selle uuesti üle vaadata ja oma ettepanekud vallavalitsusele esitada.

Kavandatavate paranduste osas tagasiside saamiseks ning enne üldplaneeringu saatmist uuesti riigiasutustele kooskõlastamiseks ja volikogule vastuvõtmiseks soovib vallavalitsus tehtud töö tulemusi laiemale üldsusele tutvustada.

Selleks toimuvad üldplaneeringut tutvustavad kohtumised:

  • 15. märtsil Otepää linn ja aedlinn – kell 18 Otepää vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13 III korrus)16. märtsil Mäha, Pühajärve, Pedajamäe, Mägestiku, Nüpli külad – kell 18 Annimatsi kämpingus
  • 17. märtsil Vidrike, Kaurutootsi, Tõutsi, Koigu, Truuta, Ilmjärve, Kassiratta külad – kell 18 Vidrike puhkemajas
  • 18. märtsil Sihva, Kääriku, Arula, Märdi, Raudsepa külad – kell 18 Pühajärve kooli aulas
  • 21. märtsil Pilkuse, Vana-Otepää, Kastolatsi ja Otepää külad – kell 18 Veski spordibaasis

Üldplaneeringu eskiis ja riigiasutuste ettepanekud on kättesaadaval valla kodulehel: http://otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/koostamisel-olev-ueldplaneering

Täiendav info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, tel 766 4820