Eesti keel sai uued sõnad – taristu, penipaun ja tundetaip

 593 inimest 2123 sõnaettepanekuga osales president Toomas Hendrik Ilvese välja kuulutatud sõnavõistlusel, mille riigipea täna Kadriorus pidulikult lõpetas.

23. augustil 2010 kuulutas Vabariigi President välja sõnavõistluse ehk sõnause riigi ja ühiskonnaga seotud uute mõistete paremaks väljendamiseks eesti keeles. Sobivaid vasteid otsiti 11 mõistele, mille tähistamiseks eesti keeles kas sõna praegu pole, on ainult keerukas sõnaühend või võõrsõna, või tekitab segadust olemasoleva sõna mitmetähenduslikkus.

 Lisaks võisid osalejad esitada vasteid ka oma pakutud mõistetele. Sõnavõistluse tulemused ja pikem selgitus on kättesaadavad koduleheküljel www.sonavoistlus.ee, samuti aadressil www.president.ee ja www.eki.ee ning Toomas Hendrik Ilvese Facebook’i lehel.

Sõnavõistluse võitjad:

 1. AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus, määrsõnana avera – PPP ehk public-private partnership’i asemel.

2. avaõiguslik – kohmakama avalik-õigusliku asemel.

3. juhind – Euroopa Liidu direktiivi kõrval.

4. kestlik – inglise sõna sustainable tõlkevastena.

5. peavoolustamine – inglise sõna mainstreaming tõlkena. 

 6. taristu – võõrsõna infrastruktuur kõrvale.

7. teisestamine – inglise termini othering vastena.

8. toimeabi – senise humanitaarabi kõrvale.

9. toimija – rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player tõlkena.

10. vabasektor, vabamas keelepruugis vabakond – senise kolmanda sektori asemel.

Lisamõistete hulgast otsustas töörühm soovitada kasutusse sõna “kärgpere” – tähenduses ’pere, kus on sinu-minu-meie lapsed’.  Samuti sovitati kasutusele võtta “tundetaip” – ühendi emotsionaalne intelligentsus omasõnalise vastena. 

 Sõnause üldvõitjaks tunnistati „taristu“ – esitaja Andres Valdre.

Presidendi sõnaus on lõppenud

Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese välja kuulutatud sõnavõistlus on lõppenud.  Esialgsetel andmetel laekus võistlusele 2030 sõna.  Vasted jagunesid järgmiselt:

 • infrastruktuur -263
 • humanitaarabi -240
 • direktiiv – 224
 • poliitika -171
 • kolmas sektor -161
 • sustainable – 151
 • mainstream – 140
 • othering – 136
 • actor – 121
 • PPP – 90
 • avalik-õiguslik – 89
 • muud teemakohased sõnad – 82
 • muud teemavälised sõnad – 162
 • nn naljasõnad – 22

Sõnavõistlusele esitas eeteid 567 erinevat sõnapakkujat, neist

 • 225 olid naised
 • 333 olid mehed
 • 2 rühmitust: Saue Gümnaasiumi 10. klass ja Tallinna Majanduskooli turunduse, maksunduse, panganduse ja õigusteenistuse eriala kolmanda kursuse tudengid
 • määramata

Ülekaalukalt oli enim sõnapakkujaid Tallinnast (ca 230), seejärel Tartumaalt (80), Harjumaalt (52), Viljandimaalt (27), Pärnumaalt (23), Lääne-Virumaalt (18), Jõgevamaalt (13), Läänemaalt (12), Saaremaalt (11), Valgamaalt (11), Raplamaalt (10), Võrumaalt (9), Järvamaalt (9), Ida-Virumaalt (8) ja Hiiumaalt (2). Osad võistlejad oma aadressi ei avaldanud.

Rekordarv sõnu pakuti võistluse viimasel päeval (330 sisestust).

Sõnavõistluse töörühma ootab ees mahukas ja vastutusrikas töö. Töörühm koguneb parimate väljaselgitamiseks 10. novembril. Võitjad leiavad äramärkimist detsembri alguses toimuval vabariigi presidendi vastuvõtul.

Allikas: Vabariigi presidendi kantselei