Eesti keel sai uued sõnad – taristu, penipaun ja tundetaip

 593 inimest 2123 sõnaettepanekuga osales president Toomas Hendrik Ilvese välja kuulutatud sõnavõistlusel, mille riigipea täna Kadriorus pidulikult lõpetas.

23. augustil 2010 kuulutas Vabariigi President välja sõnavõistluse ehk sõnause riigi ja ühiskonnaga seotud uute mõistete paremaks väljendamiseks eesti keeles. Sobivaid vasteid otsiti 11 mõistele, mille tähistamiseks eesti keeles kas sõna praegu pole, on ainult keerukas sõnaühend või võõrsõna, või tekitab segadust olemasoleva sõna mitmetähenduslikkus.

 Lisaks võisid osalejad esitada vasteid ka oma pakutud mõistetele. Sõnavõistluse tulemused ja pikem selgitus on kättesaadavad koduleheküljel www.sonavoistlus.ee, samuti aadressil www.president.ee ja www.eki.ee ning Toomas Hendrik Ilvese Facebook’i lehel.

Sõnavõistluse võitjad:

 1. AE-koostöö, vabamas keelepruugis averus, määrsõnana avera – PPP ehk public-private partnership’i asemel.

2. avaõiguslik – kohmakama avalik-õigusliku asemel.

3. juhind – Euroopa Liidu direktiivi kõrval.

4. kestlik – inglise sõna sustainable tõlkevastena.

5. peavoolustamine – inglise sõna mainstreaming tõlkena. 

 6. taristu – võõrsõna infrastruktuur kõrvale.

7. teisestamine – inglise termini othering vastena.

8. toimeabi – senise humanitaarabi kõrvale.

9. toimija – rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player tõlkena.

10. vabasektor, vabamas keelepruugis vabakond – senise kolmanda sektori asemel.

Lisamõistete hulgast otsustas töörühm soovitada kasutusse sõna “kärgpere” – tähenduses ’pere, kus on sinu-minu-meie lapsed’.  Samuti sovitati kasutusele võtta “tundetaip” – ühendi emotsionaalne intelligentsus omasõnalise vastena. 

 Sõnause üldvõitjaks tunnistati „taristu“ – esitaja Andres Valdre.