Presidendi sõnaus on lõppenud

Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese välja kuulutatud sõnavõistlus on lõppenud.  Esialgsetel andmetel laekus võistlusele 2030 sõna.  Vasted jagunesid järgmiselt:

 • infrastruktuur -263
 • humanitaarabi -240
 • direktiiv – 224
 • poliitika -171
 • kolmas sektor -161
 • sustainable – 151
 • mainstream – 140
 • othering – 136
 • actor – 121
 • PPP – 90
 • avalik-õiguslik – 89
 • muud teemakohased sõnad – 82
 • muud teemavälised sõnad – 162
 • nn naljasõnad – 22

Sõnavõistlusele esitas eeteid 567 erinevat sõnapakkujat, neist

 • 225 olid naised
 • 333 olid mehed
 • 2 rühmitust: Saue Gümnaasiumi 10. klass ja Tallinna Majanduskooli turunduse, maksunduse, panganduse ja õigusteenistuse eriala kolmanda kursuse tudengid
 • määramata

Ülekaalukalt oli enim sõnapakkujaid Tallinnast (ca 230), seejärel Tartumaalt (80), Harjumaalt (52), Viljandimaalt (27), Pärnumaalt (23), Lääne-Virumaalt (18), Jõgevamaalt (13), Läänemaalt (12), Saaremaalt (11), Valgamaalt (11), Raplamaalt (10), Võrumaalt (9), Järvamaalt (9), Ida-Virumaalt (8) ja Hiiumaalt (2). Osad võistlejad oma aadressi ei avaldanud.

Rekordarv sõnu pakuti võistluse viimasel päeval (330 sisestust).

Sõnavõistluse töörühma ootab ees mahukas ja vastutusrikas töö. Töörühm koguneb parimate väljaselgitamiseks 10. novembril. Võitjad leiavad äramärkimist detsembri alguses toimuval vabariigi presidendi vastuvõtul.

Allikas: Vabariigi presidendi kantselei

Share via
Copy link
Powered by Social Snap