Jõgevamaa sädeinmene Eevi Treial sai Kodavere murraku selgeks enne kirjakeelt

Eevi Treial. Foto: erakogu
Eevi Treial. Foto: erakogu

Jõgevamaa Kodukandi ühenduse ettepanekul pälvis tänavu  tunnustuse Jõgevamaa sädeinimene 2013 Pala vallas Sääritsa külas elav Eevi Treial, kes juhib seltsingut Särapi, on koostanud kodavere murdes kogumikke  ja korraldab oma kodutalus kahepäevaseid keelelaagreid. Intervjuu portaalile Külauudised andis Eevi Treial Kodavere murrakus, mille ta sai selgeks veel enne kirjakeele omandamist.

Õnnitlen teid tunnustuse puhul, kuid kuidas kõlab aunimetus sädeinimene Kodavere murrakusse tõlgituna?
Aiteh! Edessvedäjä.

Millistes Eestimaa paikades Kodavere murrakut räägitakse, küllap piirkonnas, mis jääb kunagise Kodavere kilhelkonna maadele?
Kodavere kihelkonna mõnen külän. Elukõha vahetamisegä koskil kaugemäl oskavad kua, aga näil esi õle kellegägi kõnelda.

Korraldate  Kodavere murraku keelelaagreid, mis praegu toimuvad teie kodutalus Sääritsa külas. Mida laagrites tehakse ja kui palju keelehuvilisi sinna koguneb?
Tegimä kodo ligidele platsi, kos suab pidädä külapäävi, juanipäävi ja neli viimäss suve õlema tehnud kahepääväsid kialeluagrid, et õpata kualilassele ja kua vanemitele Kodavere murrakud, esivanemite kombid, näpitüüd, rahvapärimusi ja laalumängä. Viimäsel kõrral õli kahel pääväl ühessäkümmet neli asjass uvitet inimess.

Olete koostanud-kirjutanud Kodavere murraku raamatuid. Millest need jutustavad?
Praega one trükitud neli murdekogomikku, kos one kirjan mälessusi, pajatusi, vanarahva ütlemisi ja mõni salmirida kua.

Millal valmib Kodavere murrakus koostatud aabits?
Vata sellele küsimusele ei mõessa kõhe vassust anda. Sii one hulga inimesse ühine tüü ja sellegä lähäb viil aega.

Loe edasi: Jõgevamaa sädeinmene Eevi Treial sai Kodavere murraku selgeks enne kirjakeelt

Järvamaa aasta küla on Käravete ja külaselts Kume

Eile Kodukant Järvamaa ja Järvamaa arenduskeskuse eestvõttel Koigi mõisas toimunud kodanikeühenduste konverentsil tunnistati Järvamaa aasta külaks Ambla vallas asuv Käravete alevik ning parimaks ühinguks koos Süda-Eesti sotsiaalkeskusega külaselts Kume, kirjutab Järvamaa infoportaal.

Käravete paistab silma aktiivsete elanikega: ühiselt tehakse heakorratöid ning korraldatakse põnevaid ettevõtmisi, olgu selleks siis rahvakalendritähtpäevade tähistamine, järvemuusika kontsert või augustikuine muinastulede süütamine.

Endise mõisapargi ühte ossa on rajatud külaplats rannavolleväljaku ja laste mänguväljakuga. 2010. aastal ehitati sinna veel vabaõhulava, paisjärve äärde rajati ujumissild, klubihoonesse paigaldati õhksoojuspumbad. Kõiki neid tegemisi juhib külaselts; arengusuunad on kokku lepitud küla arengukavas.

Kume seltsi eestvedamisel toimub Türi vallas Kurla ja Meossaare külas hoogne arendus-tegevus. Talgute korras on rajatud külaplatsid, ehitatud kiiged, istutatud puid, võsast on puhastatud Meossaare kabeli varemete ümbrus, Kurlasse on rajatud palliplats ning katusega varjualune. Eriti töörohke on seltsile olnud 2010. aasta. Edukalt jäädvustati külade ajalugu, täiustati külaplatsi ning renoveeriti Meossaare kabeli müüre.

Järvamaa aasta küla Käravete üks vaatamisväärsusi on Käravete mõis.

Teised auhinnatud:

  • Järvamaa aasta sädeinimene on Kaaruka külavanem Malle Rooba (Roosna-Alliku).
  • Tulihingelise eestvedaja eripreemia sai Arlet Palmiste (Ambla kultuurikeskuse direktor, Sääsküla huviklubi juhatuse liige ja Aravete kultuuri- ja huviseltsi juhatuse liige).
  • Maakonna kõige tublim vabatahtlik on Jaanus Nilp (Imavere).
  • Hea algatuse preemia sai Naiskodukaitse Järva ringkond aasta ema konkursi algatamise eest.

Rohkem infot: www.jarva.ee