2014. aasta on Peterburis Võrumaa aasta

Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten, esti peakonsul Peterburis Viktoria Tuulas ja Võru maavanem Andres Kõiv allkirjastasid möödunud reedel Peterburis koostööleppe Võrumaa aasta 2014 korraldamiseks Peterburis. Foto: erakogu
Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten, esti peakonsul Peterburis Viktoria Tuulas ja Võru maavanem Andres Kõiv allkirjastasid möödunud reedel Peterburis koostööleppe Võrumaa aasta 2014 korraldamiseks Peterburis. Foto: erakogu

Eesti peakonsul Peterburis Viktoria Tuulas, Võru maavanem Andres Kõiv ja Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten allkirjastasid möödunud reedel Peterburis koostööleppe Võrumaa aasta 2014 korraldamiseks Peterburis.

Järgmisel aastal tutvustab Võrumaa Peterburis maakonna ettevõtlusvõimalusi, seda nii turismisihtpunktina kui ka investeerimispiirkonnana. Peale selle on aasta jooksul kavas kultuurikoostöö, mille kaudu Võrumaa osaleb Peterburi Jaani kiriku hooaja programmis. Veel on kavas näiteks Võrumaa kultuuriseminar ja näitus, mis toimuvad mõlemad veebruaris vabariigi aastapäeva tähistamisel Peterburis. Samuti teised võru umakultuuri tutvustavad ettevõtmised.

Võru maavanem Andres Kõiv peab küll Võrumaa aasta kõige nähtavamaks osaks Peterburis toimuvaid kultuuriüritusi, kuid tema hinnangul on vähemalt sama oluline majanduskoostöö, et tuua Võrumaale Venemaa ettevõtjaid ja turiste.

“Pean väga oluliseks kasutada ära Peterburi ja Võru geograafilist lähedust, mis annab mõlemale poolele head võimalused koostööks väga laial võimaluste skaalal,” lausus Kõiv.

Kõivu hinnangul on Võrumaal pakutav Peterburi jaoks uudne, kuid hästi mõistetav, mistõttu ootab ta kultuuriaastale sooja vastuvõttu.

Britt Vahter

Eveko koor lõi kultuurisilla Otepää ja Peterburi vahele

IMGP4977
Eveko koor esinemas Peterburi Jaani kirikus
Foto: Monika Otrokova

Eveko koori esinemine võeti Peterburi ühes parima akustikaga kontserdisaalis väga soojalt vastu. A capella kõlanud kooripalu ilmestasid Otepää valla kultuurijuhi Sirje Ginteri eesti- ja venekeelsed laulututvustused. Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol andis Otepää valla poolt Peterburi Jaani koguduse esindajale, Peterburi Eesti Seltsi esinaisele Viiu Fjodorovale, üle nahkköites külalisteraamatu, kui sümboli Otepää ja Peterburi ajaloolistest sidemetest. Kontserdi lõpetas meeldejäävalt Ülo Vinteri “Laul Põhjamaast”.

Eesti üks ärkamisaja tuntumaid tegelasi Jakob Hurt teenis Otepää kogudust aastatel 1872-1880, Otepäält suundus ta Peterburi Jaani koguduse pastoriks, kus oli 1901. aastani. EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja Marko Tiirmaa pidas enne kontserdi algust eesti ja venekeelse palvuse.

“Jaani kirikus oli tajutav eriline vaimsus, otepäälastena oli meil üllas tunne, et oleme seotud Jakob Hurda, eestluse ning Eesti lipu sünniga,” rääkis vallavolikogu esimees Aivar Nigol. “Võin öelda, et Jaani kirikus laulis meie esinduskoor – tunnustan ja tänan kõiki kooriliikmeid ja dirigenti Vilve Maidet suurepärase esinemise eest!” Aivar Nigol lisas, et Otepää kirikuõpetaja Marko Tiirmaa palvus Jaani kirikus oli osa ajalooliste sidemete taastamisest kahe kiriku vahel.

“Nägin, et paljud eesti kogukonna liikmed laulsid kaasa ning olid kontserdist liigutatud,” sõnas Marko Tiirmaa. “Mind üllatas väga positiivselt see, et publiku seas olnud vene noored tulid hiljem palvuse teemadel vestlema ning tundsid elavat huvi Otepää ja Eesti vastu.”

IMGP5103
Peterburi Jaani kirik
Foto: Monika Otrokova

Eveko kontserti oli teiste hulgas kuulama tulnud Peterburi kammerkoor Gasu, kellega vahetati kultuurikontakte ning kes hiljem tervitasid Eveko koori liikmeid lauluga.

Kultuurivisiidi raames tutvustati Peterburi kontserdipublikule Otepää ning Valgamaa turismipotentsiaali. Huvilised said tutvuda trükistega ja Karupesa hotelli ning Pühajärve Spa&Puhkekeskuse infovoldikutega.

Kontserti Peterburi Jaani kirikus toetasid Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Otepää vald ja MTÜ Eveko koor. Reisi Peterburis toetas Peterburi reisibüroo “Zolotoi kljutš”, kogu reisi aitas läbi viia turismikonsultant Mare Raid. Uudisnuppu Eveko koori esinemisest saab näha Kanal 2-s uudistesaates Reporter, kolmapäeval, 8.mail.

Täname Eveko koori ja kõiki, kes aitasid kultuurireisi korraldada!

Fotod: http://www.otepaa.ee/pildialbum/category/213-evekokoorpeterburis03052013 (Monika Otrokova)