KIVIAJA KÜLA KALLASRAJA PIDULIK AVAMINE JÄÄB KEVADESSE

Fotogalerii

Kiviaja kallasrada piduliku avamise ootel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Urmas Saard, reporter. Foto: Helen Parmen

See oli juuni keskpaigas kümme aastat tagasi, kui Pärnumaal Reiu jõe suudmekohal avati ajaloohuviliste osavõtul tule ja loitsudega Paikuse kiviaja õpperada. Nüüd võib Reiu silda ületades ja Pärnu jõe poole kiigates silmanurgast märgata midagi väga huviäratavat.

Marika Valter. Foto: Pärnu linnavalitsus

„Päris valmis Kiviaja kallasraja projekt veel pole, nii mitmedki tööd jäävad veel varakevadesse. Kuid tegu on Paikuse kauaaegseima ja keerukaima suurprojektiga, mis on paikkonna sissesõidu visiitkaardiks,” selgitab Marika Valter, Pärnu linnavalitsuse liige ja Paikuse osavallakeskuse juht.

Ta ütleb, et viimases viimistlusjärgus Reiu jõe suudmes paiknev kiviaja kallasrada on kaasaegne puhke koht, mis meelitab lähitulevikus huvilisi nii maalt kui merelt (jõelt), nii lähedalt kui kaugelt. Tööde käigus valmis 85 m pikkune jalgtee koos kaldakindlustuse, paadisilla ja vaateplatvormiga. Reiu jõe kaldale rajati 55 m pikkune ja nelja meetri laiune halli täringukiviga kaetud jalgtee, mille jõepoolne osa kindlustati omakorda maakividega. Kividega kaetud jalgtee osa jätkub Pärnu jõe poole viiva puidust jalgteega, mille lõpus asub vaateplatvorm Reiu ja Pärnu jõele. Puidust jalgtee osa on 30 m pikk ja kolm meetrit lai. Jõele rajatud paadisild mahutab kümmekond paati.

Tänaseks oleme avastanud kallasraja ligidalt metsaveerult tõenäoliselt Eesti suurimad hall lepad

Tulevikus on kavas jätkuprojekt, millega soovitakse kallasraja ehitamise jätkamist Pärnu jõe kaldal kuni Kiviaja küla lõkkeplatsini. Sellega tuleb lahendada puhke- ja piknikukohad ning paigaldada Kiviaja küla tutvustavaid elemente. „Tänaseks oleme avastanud kallasraja ligidalt metsaveerult tõenäoliselt Eesti suurimad hall lepad (ümbermõõduga 248cm ja 219cm), mida soovime loodushuvilistele eksponeerida,” räägib Valter. Kuid osavallakeskuse juhi sõnul on põnevaid arenguplaane veel päris palju.

„Kuna lõplikult valmib ehitus hiljemalt tuleva aasta varakevadel, jääb ka selle ametlik avamine kevadesse. Järgmise aasta paadisõidu hooajal saavad juba mitmed veesõiduki omanikud seal oma aluseid hoiustada. Täpsem kord ning hinnakiri on hetkel töös ja selgub varakevadeks,” lausub Valter.

Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamise põhiprojekti projekteeris OÜ Teehoiu Partnerid ning ehituse riigihanke võitis AS TREF Nord, kelle pakkumuseks oli 332 377 eurot, millele lisandub käibemaks.

Kõnealuse asukoha kujundamise idee sündis juba aastatel 2000 ja 2001 seoses Sindi-Lodja I, II ja III muistse asulakoha avastamisega. Esimese asulakoha vanuseks määratlesid arheoloogid 9000 aastat.

Samal teemal:

KIVIAJA KÜLAS PAIGALDATAKSE UJUVSILDA

„Ajakivi“ kiviaja küla „väravas“