SAKU KOOLIDESSE LÄHEB ALGAVAL ÕPPEAASTAL REKORDILINE HULK ÕPILASI

Saku gümnaasiumi 1. septembri traditsiooniline rongkäik läbi aleviku, 2022. a. oli läbiv temaatika noorte laulu- ja tantsupidu. Foto: Annika Kubja / Saku Vallavalitsus

Saku vallas läheb 1. septembril kooli 1839 õpilast. Saku gümnaasiumi õpilaste arv ületab esmakordselt 1500 piiri ja septembris alustab seal uut kooliaastat 1515 õpilast.

Saku gümnaasiumi esimeste klasside aktus 2022. a. Foto: Annika Kubja / Saku Vallavalitsus

Kajamaa Koolis alustab uuel kooliaastal samuti erandlikult 68 õpilast ning Kurtna Koolis 257 õpilast. Kooliteed alustavad esimeses klassis 202 last, kellest 168 asub õppima Saku gümnaasiumis. Kooli ajaloos esmakordselt alustab seal 8 esimest klassi.

valla läbi aegade suurim investeerimisprojekt

„Laste arvu pidev kasv teeb rõõmu, aga seab meile ka väljakutseid. Sel aastal algas Saku alevikus uue õppe- ja spordihoone ning staadioni, jääväljaku ja väliala ehitamine, mis on valla läbi aegade suurim investeerimisprojekt,“ ütles Saku vallavanem Marti Rehemaa.

Uue õppehoone ehitusega kaasnevaid muudatusi valmistab Saku gümnaasiumi koolipere ette kahel järgneval aastal, uus koolimaja peaks uksed avama 2025. aasta sügisel. „Sel õppeaastal alustame uue arengukava rakendamist ning fookus on õpilase enesejuhtimise oskuste arendamisel ja selleks toetava keskkonna loomisel,“ märkis Saku gümnaasiumi koolijuht Keit Fomotškin. Kooli õpetajate koostatud päevik 1.-3. klassi õpilastele toetab eesmärgistamist ja tegevuste planeerimist. 6. klassis võimaldatakse B-võõrkeelena saksa keele õppe valikut, 8. klassist alustatakse karjääriõpetusega ja õpilaste seas algatatakse kaasava eelarve projekt.

Saku gümnaasiumi kooliaasta avaaktus 2022. a. Foto: Annika Kubja / Saku Vallavalitsus

Kurtna koolis jätkub päriseluline õpe. Aianduse ja mesinduse tundides pööratakse enam tähelepanu keskkonnateadlikkusele ja loodushoiule. Nii saab igaüks praktika kaudu selgeks, miks looduskeskkond on tähtis ja kuidas seda hoida. “Möödunut õppeaastat jääb küll meenutama meie mesilaspere ootamatult kesine meesaak, aga uue õppeaasta alguses ootavad juba koristamist aedviljad,” rääkis Kurtna Kooli direktor Kristjan Saar.

kõik ametikohad on varakult täidetud

Kajamaa Koolis õpivad Saku valla hariduslike erivajadustega õpilased. Teist aastat järjest alustab kaks esimest klassi ja uusi õpilasi lisandub ka teistesse klassidesse. “Vahetult enne esimest septembrit saame lisaruume õuealale ning paigutame ruume ümber ka koolimajas sees. Oleme õnnelik koolipere, sest kõik ametikohad on varakult täidetud,” sõnas Kajamaa Kooli direktor Merit Udusalu.

Käesolevast aastast algab koolipäev kõikides Saku valla koolides kell 8.30. Sellega seoses on uuendatud ka kõik bussiliinid ning paljude laste koolitee on sügisest ajaliselt lühem.

1. septembrit ja uue õppeaasta algust tähistab Saku gümnaasium suure piduliku rongkäiguga, mida sel aastal saadab liikumisaasta temaatika.

Rongkäik algab kell 12.30 Saku põhikooli hoone juurest Tallinna mnt 10 ja koos minnakse Teaduse 1 gümnaasiumimaja juurde.

KU päevatoimetaja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga