RAIL BALTICU KESKKONNAMÕJUDE HINDAMISE UUENDUSTE JA TÄPSUSTUSTEGA LÕUNA-PÄRNUMAAL

Rail Baltic siit või sealtpoolt Tolkuse raba… Foto: Urmas Saard / Külauudised

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse Lõuna-Pärnumaal Rail Balticu raudtee trassile uue asukoha leidmiseks uut planeeringulahendust ja hinnatakse sellega kaasnevaid mõjusid Riigikohtu poolt tühistatud trassilõikude piirkonnas.

„Oleme Riigikohtu poolt Lõuna-Pärnumaal tühistatud Rail Baltic raudteelõigus võrdlemas kuue trassialternatiivi mõjusid keskkonnale, et teha nende seast parim valik nii loodusele kui ka inimestele,“ sõnas regionaalminister Madis Kallas.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna juhataja Heddy Klasen selgitas, et uue keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi kohaselt hinnatakse keskkonnamõjusid pärast planeeringu kehtestamist, raudtee põhiprojekti koostamisel ja planeeringu koostamiseks hinnatakse seadusele tuginedes keskkonnamõju strateegilisel tasemel, sh hinnatakse raudtee mõju Naturale.

Klasen lisas, et planeeringulahendus, mis annab vastuse, milline kuuest alternatiivist on sobivaim asukoht raudtee trassile, avalikustatakse eeldatavalt 2024. aasta I kvartalis ja planeeringu kehtestamiseni jõutakse eeldatavasti 2024. aasta lõpus.

„Planeerimisprotsess on avalik ning selle käigus kaasatakse ametkondi, kohalikke inimesi ja ka kõiki teisi asjast huvitatuid. Kindlasti anname ka järgnevast avalikustamisest teada. Praegu ootamegi kaasa rääkima KSH programmi uuenduste ja täpsustuste asjus,“ kutsus regionaalminister Kallas inimesi üles dokumentidega tutvuma ja tagasisidet andma. Need on kuni 4. augustini kättesaadavad Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel maakonnaplaneeringute rubriigis. Avalikustamisele järgnevad avalikud arutelud 8., 9. ja 10. augustil vastavalt Kilingi-Nõmmel, Häädemeestel ja Pärnus.

KU päevatoimetaja