ETNOLOOG GUSTAV RÄNGA SÜNNIAASTAPÄEVA KONVERENTS ERMis

Gustav Ränk. Foto: ERM

Tänavu veebruaris möödus 120 aastat Eesti etnoloogi Gustav Ränga (18. veebruar 1902 Saaremaa – 5. aprill 1998 Stockholm) sünnist.

Sündmuse tähistamiseks korraldab Eesti Rahva Muuseum konverentsi “Gustav Ränk 120. Tartust laiemasse maailma”, kus antakse ülevaade Gustav Ränga pärandist eesti etnoloogias ning Eesti rahvusteaduste arendamisest paguluses.

Konverentsi korraldaja, ERMi teadur Marleen Metslaid: “Gustav Ränga pikk teadlaskarjäär, millest aastakümned möödusid küll paguluses Rootsis, oli läbivalt seotud Eesti rahvakultuuri laiapõhjalise uurimisega. Konverentsil soovime arutleda selle üle, milline tähendus on Ränga pärandil tänapäeval. Samuti soovime selgemalt väärtustada pagulasteadlaste rolli teaduse edendamisel ja järjepidevuse hoidmisel.”

6. aprillil toimuval konverentsil astuvad üles nii Eesti Rahva Muuseumi teadurid kui külalised väljastpoolt muuseumi. Tervitussõnavõtt tuleb Tartu Ülikooli etnoloogia professorilt Art Leetelt. ERMi teadlastest esinevad ettekannetega Indrek Jääts ja Marleen Metslaid. Detailse päevakavaga saab tutvuda lehel.

1902. aastal sündinud Gustav Ränk oli Tartu ülikooli esimene etnograafiaprofessor (1939-1944), mitmete teaduslike seltside ja akadeemiate (sh Soome ja Rootsi) au- ja välisliige. Ränga elu esimene pool oli tihedalt seotud ERMiga, ta töötas siin ajavahemikul 1926-1939 teadustöötaja, osakonnajuhataja ja sekretärina, II maailmasõja lõpuaastatel täitis direktori kohuseid. 1944. aastal põgenes Ränk perega Rootsi, kus tal õnnestus jätkata edukat rahvusvahelist teadlaskarjääri ning tegutseda aktiivselt pagulaskogukonnas eesti teaduse arendamise nimel. Tartu ülikooli audoktor (1991), Riigivapi teenetemärgi IV klass (1998).

Konverents Eesti Rahva Muuseumis on tasuta sissepääsuga, osaleda saab eelregistreerimisega ERMis kohapeal või jälgida veebi vahendusel.

KU päevatoimetaja