VANA-VÕROMAAL ALGAB UUTE KÄSITÖÖTOODETE KONKURSS

Konkursi tunnuspilt, pildi autor on Epp Margna

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutab 10. veebruaril 2022 välja käsitöötoodete konkursi teemal “Kirjun om väke / Vana-Võromaa mustrivägi”.

Konkursiga soovitakse laiendada valikut käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud meie esivanemate loodud mustritest, kannavad endasVana-Võromaa eripära, on praktilise väärtusega või pakuvad lihtsalt rõõmu. Konkurss lõpeb 29. aprillil, võidutööd selguvad 5. mail.

Konkursi teema kõneleb Vana-Võromaa pärandilistest mustritest, mida võiks taas ja taas korrata tänapäevaste esemete kaunistamisel ja sellega esemetele väge juurde anda. Teemat avab konkursi korraldaja Vilve Oja: “Mustrid, mille kohta võru keeles öeldakse kirä (kirjad), ümbritsevad meid erinevatel viisidel ja paikades, aga kas oskame ka nende salakeelt “lugeda” või seda lahti seletada? Näiteks tänapäeval rahvarõivaid tehes kordame esiemade kasutatud mustreid tunnetades nendes peituvat väge ja kaitset.”

Aitamaks Vana-Võromaalt üles leida seni varjul olnud käsitööpärandit, kuulutame algaval tootekonkursil välja eripreemia tootele, mille loomisel on autor ainest saanud vanavanaemade rõivakirstudest leitud mustritest või aitades hoiul olnud vanadest käsitööna tehtud esemetest.

Idee pärandmustrite teemaliseks tootekonkursiks kasvas välja Võru linnavalitsuse poolt juhitava Võru-Pihkva koostööprojekti BestNest raames toimunud ühisseminaridest, kus tutvustati vastamisi Vana-Võromaa ja Pihkvamaa ajaloolisi mustreid ja tänapäevast käsitööd. Best Nesti projekti rahastab Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm 2014-2020.

Konkursile oodatakse töid, mis pole osalenud teistel konkurssidel, ei ole varasemalt avaldatud või juba müügiks toodetud. Soovitatakse mõelda ka eseme pakendile, sest konkursil tunnustatud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes Uma Puut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Lisaks loetletud pakkumistele saab valik konkursile esitatud töid võimaluse osalemiseks käsitööesemete näitusel, mis toimub augustis-septembris Võru “Kandles”. Näituse ja toodete pildistamise korraldavad Võru linnavalitsus koostöös Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ-ga.

Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud MTÜ Vana- Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkurssi aitab läbi viia Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojektide toetus.

Varasemalt on Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ korraldanud tootekonkursse teemadel Savvusann, Aigu om! Ja Mõtsa poolõ.

KU päevatoimetaja