PEIPSI RING ARENDAB PEIPSI-PIHKVA PIIRKONNA MUUSEUMITE VÕRGUSTIKKU

Setu Talumuuseumis. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Uus Eesti-Vene rahvusvaheline Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuripärandi koostööprojekt aitab kaasa Peipsimaa muuseumite koostöövõrgustiku arendamisele

Juba mõned kuud on aktiivselt ellu viidud ER164 Chudskoye/Peipsi Museums Ring (Peipsi Ring) tegevusi. Arendamaks Peipsimaa muuseumite koostöövõrgustikku, toimus jaanuarikuus muuseumitöötajate õppereis Setomaa muuseumitesse. Eesmärgiks oli üheskoos tutvuda Setomaa muuseumite ekspositsioonidega, programmidega, koostöö- ja turundusteemadega. Suurendada kontakti Peipsimaa muuseumite töötajate vahel ja arendada mõtteid ühise turismimarsruudi loomisest.

Projektis Peipsi Ring keskendudakse Peipsimaa muuseumite ja pärandkultuuri ühenduste koostöövõrgustiku loomisele, koolitus- ja teavitustegevustele. Projekti tegevused toetavad Eesti-Vene piiriäärsete kogukondade valmisolekut aktiivseks koostööks piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Eestipoolse projektijuhi Margit Säre sõnul on muuseumite omavahelise koostöö arendamine väga vajalik. Õppereis Setomaale oli hea võimalus muuseumitöötajatel omavahel silmast silma kokku saada ja oma mõtteid vahetada muuseumitöö igapäevastest rõõmudest ja kitsaskohtadest.

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekt kogueelarve on 104 502,75 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm rahastab projekti suuruses 94 052,47 eurot.

KU päevatoimetaja