PÄRNAKAS VALITI RAHVUSVAHELISE HEATEGEVUSORGANISATSIOONI EUROOPA JUHIKS

Piia Karro-Selg osaleb Tartu rahu 102. aastapäeva tähistamisel Sindis.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu Y-klubi (Y’s Men’s Club Pärnu) sai täna suurepärase kinnituse heategevusorganisatsiooni Y’s Men International (edaspidi YMI) peakontorist. Nimelt osutus Pärnu klubi liige Piia Karro-Selg valituks Euroopa piirkonna juhiks perioodiks 1. juuli 2023 – 30. juuni 2024, mis eeldab panustamist piirkonna arengusse kolmel järjestikusel aastal alates juba käesoleva aasta 1. juulist.


Ühtlasi kaasneb piirkonnajuhi kolmeaastasel perioodil kaheaastane valmisolek panustamiseks YMI rahvusvahelise komitee liikmena (International Council Member). Kõigil organisatsiooni tasanditel, alates olulisimast ehk klubi tasandist kuni rahvusvahelise presidendi tasandini toimib juhtimine nn troika põhimõttel, kus otsuseid langetatakse ja tööd koordineerib kolmik. Euroopa juhtimisel tähendab see kolmikut, mis koosneb valitud presidendist (Area President Elect), presidendist (Area President) ja endisest presidendist (Past Area President).

Kandideerijaid oli kokku kaks: mõlemad esindasid Euroopa piirkonna Soome-Baltikumi regiooni.

YMI Euroopa piirkonnas on kokku 233 erinevas suuruses klubi. Vastavalt organisatsiooni valimisprotseduurile oli õigus oma seisukohta väljendada 171, kellest reaalselt seda võimalust kasutas möödunud kuu jooksul 149 klubi. Pärnus Raeküla linnaosa kogukonna eestvedajana tuntud Piia Karro-Selg kogus 122 klubi (81,88%) toetuse. Kandideerijaid oli kokku kaks: mõlemad esindasid Euroopa piirkonna Soome-Baltikumi regiooni.

Piia Karro-Selg on MTÜ Selts Raeküla juhatuse liige 2006. aastast ja Raeküla linnaosa kogukonnakeskust juhib ta 2013. aastast. YMI tegevustesse panustab Piia Karro-Selg alates 2004. aastast, mil kolis elama Pärnu Raeküla vana koolihoone vahetuslähedusse. Just koostöö kohaliku seltsi ja Pärnu Y-klubi liikmetega on olulise väärtusega, et hoonest, mille rajamisse panustas juba enam kui sada aastat tagasi isiklikult Konstantin Päts, on saanud tuntud ja tunnustatud tegevuspaik nii kohalikele kui ka külalistele Raekülast kaugemalt. Piia Karro-Seljale omistati 2006. aastal, mil lõppes I etapp vana koolihoone renoveerimistöödest, tiitel „Pärnu Aasta Naine“. 2014. aastast on ta Pärnu teenemärgi kavaler. Perioodil 2016 – kuni käesoleva ajani panustab Piia Karro-Selg oma aega ja teadmisi YMI Soome-Baltikumi regiooni arendamisse olles perioodil 1. juuli 2018 –
30. juuni 2020 regiooni direktor (Regional Director).

mais 2022 – tähistab organisatsiooni liikmeskond sajandi möödumist esimese klubi asutamisest

Y’s Men’s International on heategevusorganisatsioon, mis loodi 1922. aastal USA-s Toledos. Juba paari kuu pärast – mais 2022 – tähistab organisatsiooni liikmeskond sajandi möödumist esimese klubi asutamisest. Organisatsiooni liikmeskond väärtustab kristlikke
väärtusi, toetab kogukondi ja panustab YMCA liikmesorganisatsioone kogu maailmas. Pärnus tegutsev klubi sündis 1993. aastal. Klubi peamiseks tegevuspaigaks on Raeküla linnaosa kogukonnakeskus Raeküla Vanakooli keskus. Panustatakse kohalike noortekeskuse toetamisse soetades noortele huviringides osalemiseks vajalikke tarvikuid, kuid klubi liikmed panustavad ka ringide juhendamistesse. Mahukaimaks ja tulemuslikuks projektiks osutus rahaliste vahendite kogumise projekt klubi liikme ja noorsportlase Reena Pärnatile Tokyo OM eelseks treeninglaagriks. Vibusportlast toetati nii rahaliselt kui ka moraalselt. Just viimane oli Reena Pärnati enda sõnul väga olulise tähtsusega, mis aitas tal saavutada ka olümpial Eesti aegade parim tulemus.

KU päevatoimetaja