In memoriam: RAUL KUUTMA

Raul Kuutma (03.08.1924 – 17.07.2021). Foto Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu arhiivist

Meie hulgast lahkus 17. juulil soomepoiss, Soome vabaduse ja Eesti au eest võitleja, soomepoiste kauaaegne juhtfiguur Raul Kuutma.

Ta sündis 3. augustil 1924 Virumaal Palmse vallas Lauli külas. Lõpetanud Sagadi algkooli, õppis ta Rakvere Reaalkoolis ja seejärel Tallinna Tehnikumis elektrotehnikat.

Soome armeesse astus ta oktoobris 1943, oli väljaõppel Porokyläs, Taavettis ja Jalkalas. Osales 200. jalaväerügemendi koosseisus tõrjelahinguis Karjala kannasel, Viiburi lahel ja Vuoksil. Tuli Eestisse tagasi 19. augustil 1944 koos 1752 soomepoisiga transpordilaeval „Wartheland“ ja võitles Tartu rindel, võttes osa Pupastvere ning Pilka lahingutest.

Pärast sõjategevuse lõppu Eestis jätkas ta õpinguid Tallinna Elektromehaanika Tehnikumis, mille lõpetas 1946. Siis asus ta õppima Tallinna Polütehnilisse Instituuti, mille lõpetas 1951 elektriinsenerina. Ta töötas kõigepealt Tallinna Tselluloosikombinaadi peaenergeetikuna ja 1963. aastast Kehra Tselluloosikombinaadis peainsenerina. Aastatel 1972-1988 oli ta Eesti Kolhoosiehituse tööstusvalitsuse juhataja.

Kui soomepoisid organiseerusid Tartus Elias Lönnroti Seltsi juures, oli Raul Kuutma soomepoiste sektsiooni juhatuse liige. 1992. aastal loodud Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduses oli ta 1992-1996 juhatuse liige, aseesimees, tegevesimees ja ajalootoimkonna esimees ning aastatel 1997-2000 esimees, seejärel valiti auesimeheks. Tema panus soomepoiste liikumisse on olnud märkimisväärne. Siinkohal tuleb kindlasti teda nimetada Tallinna Metsakalmistule soomepoiste rahula rajamise ühe eestvedajana ja mitmete soomepoiste lahingutes hukkunute mälestusmärkide püstitamise korraldajana, samuti ülemaailmse soomepoiste kokkutuleku peakorraldajana 1994. aasta suvel. Raul Kuutma oli ka soomepoiste tuba-muuseumi loomisel peamine eestvedaja Äksil.

Raul Kuutma avaldas soomepoistest suure hulga artikleid Eesti ning Soome ajakirjanduses, esines raadios ja televisioonis. Ta oli 1997. aastal ilmunud raamatu “Vabaduse eest. Soomepoiste lühielulood” peatoimetaja. 2004. aastal ilmus tema koostatud raamat “Kolmas tee. Eesti auks, tuleviku pandiks”, mis samal aastal ka soome keelde tõlgiti. Samuti avaldas ta 2009. aastal oma mälestused “Wabariigist Vabariigini” ja selle jätku, mis on seni ilmunud vaid Eero Riuttala soomekeelses tõlkes 2011. aastal pealkirjaga „Kaksikymmentä vuotta Viron-Suomen sillalla.“

Raul Kuutma (03.08.1924 – 17.07.2021). Foto Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu arhiivist

Raul Kuutmad on autasustatud 1997. aastal IV klassi Soome Vabadusristiga ja Eesti V klassi Kotkaristiga. 2006. aastal annetati talle III klass Kotkarist ning 2013. aastal Soome Valge Roosi I klassi rüütlirist. Lisaks neile oli tal hulgaliselt ametkondlikke ja mitmete organisatsioonide aumärke.

Raul Kuutma oli Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu asutajaliige 23. augustist 1993. Teda autasustati Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu I klassi teenetristiga 2004. aastal ja nimetati Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu auliikmeks 2018. aastal.

Sügav kummardus Sulle, Raul Kuutma.

Puhka rahus

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit