RAIL BALTICU RAUDTEEL AVATI KOMMERTSLIIKLUSEKS KAUNASE ÜHENDVEOTERMINAL

Kaunase ühendveoterminali avamine Euroopa standardlaiusega raudteel.
Foto: RB Rail AS

Täna saabus Hollandist Kaunase ühendveoterminali esimene konteinerite ja poolhaagistega kaubarong mööda Euroopa standardlaiusega raudteed.

Kaunase ühendveoterminali avamine Euroopa standardlaiusega raudteel. Foto: RB Rail AS

Seega on 2015. aastal valminud Kaunase ühendveoterminalist saanud Euroopa raudteesüsteemi kõige kirdepoolseim punkt, kuhu pääseb Euroopa standardveeremiga peale Rail Balticu Kaunas–Palemonase raudteelõigu kõigi tööde lõpetamist. Kasutades projekti parameetreid Poola–Leedu piiri ja Kaunase vahelisel raudteel, võimaldab see alustada kaubavedusid enne Rail Balticu infrastruktuuri täielikku valmimist.

„Olen rahul kolleegide professionaalsusega. Kahtlemata hõlbustab selle projektiga saadud kogemus Rail Balticu edasist ehitamist. Samuti kutsun tungivalt kõiki Leedu ja Balti piirkonna ettevõtjaid aktiivselt osalema avalikes hangetes, mida tuleb üha juurde,” ütles LTG Infra tegevjuht Karolis Sankovskis.

Ta märkis, et projekt on 85% ulatuses rahastatud ELi struktuurifondidest. ELi institutsioonide jätkuv toetus projektile näitab, et Rail Baltic on rohkem kui raudteeinfrastruktuur – see on majanduskoridor, mis edendab piirkondlikke ühendusi.

„Kaubavedude avamine läbi vastvalminud Euroopa standardlaiusega varustatud Kaunase ühendveoterminali võimaldab kapitaliseerida Poola–Leedu piiri vahelist lõiku ja alustada esialgseid kaubavedusid isegi enne Rail Balticu globaalse projekti raudtee valmimist. Kaubaveoteenuse avamine standardmõõdus raudteel kuni Kaunase ühendveoterminalini hõlbustab meil kaubavedude logistika pikaajalise arendamise esialgse äritegevuse välja töötamist kogu Rail Balticu koridori ääres. Hiljuti algas Rail Balticu rahvusvahelise raudteejaama ehitamine Riia rahvusvahelises lennujaamas, lisaks on lõppjärgus Pärnu ja Ülemiste rahvusvaheliste jaamade projekteerimine ning peagi algavad ehitustööd. Üle 640 km raudteeliinist on projekteerimisel, arendamisel on raudtee süsteemid ning jätkuvad raudtee ehitamiseks vajalikud hanked, seega on mul hea meel, et juba sel aastal saame välja kuulutada Kaunase ja Poola–Leedu piiri ning Kaunas–Vilnius vaheliste lõikude projekteerimishanked,” ütles Rail Baltic ühisettevõtte RB Rail ASi tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap