LOODUSHOID JA KOHALIK TÖÖSTUS ON OTEPÄÄ VALLA JAOKS ÜHTVIISI OLULISED

Ühisavaldusele allakirjutanud Jaanus Barkala, Rein Pullerits, Silver Rõõmussaar. Foto: Monika Otrokova

Otepää vallavanem Jaanus Barkala kinnitab, et valla arengut silmas pidades on oluline hoida vallaelu sotsiaalset, majanduslikku ja keskkondlikku poolt ning ta töötab pühendunult valla heaolu nimel.

Vallavanem tunnistab, et tema poolt välja öeldut võidi kontekstiväliselt meedia poolt esitatuna valesti mõista ja on kahetsusväärne, kui see nii on juhtunud. „Toetan igati ettevõtlust, mis loob meie valda töökohti ning elavdab Lõuna-Eesti majanduselu. Tean vallavanemana hästi, et UPM-Kymmene Otepää on valla tugev ettevõte, mis on aastaid olnud valla jaoks stabiilne koostööpartner ning kinnitan, et nende töö ja hea käekäik on valla jaoks olulised.“ selgitas Barkala.

Otepää vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu, millega UPM-Kymmene Otepää soovib rajada Hundisoo piirkonda palgiladustusplatsi ning veekogu. Planeeringuga plaanitakse võimaldada tootmishoonete laiendamist olemasoleva tootmiskompleksi juures.

„Otepää vallavalitsus ja UPM-Kymmene Otepää on teinud koostööd selle nimel, et antud detailplaneering saaks korrektselt menetletud ning kõik võimalikud küsimused ja ettepanekud kogukonna poolt läbi arutatud. Detailplaneeringu käigus on planeeritud kaasavad avalikustamise koosolekud, kus on kõigil võimalus osaleda ja saada täiendavat infot. Samuti on käimasoleva üldplaneeringu raames kõigil soovijatel võimalik vallale esitada oma ettepanekud seoses Hundisoo piirkonna arendamisega,“ lisas Barkala. Ta tunnustab vineeritehast valmiduse ja soovi eest luua tingimused valla arengukavades ja -visioonis käsitletud piirkonna kasutuselevõtuks.

UPM-Kymmene Otepää juhi Silver Rõõmussaare sõnul toob tööstus, nagu iga teinegi elutegevus, kaasa teatud keskkonnamõjud. „Samas, oleme teinud suuri investeeringuid, et maandada tööstuse mõjusid ja viia need kooskõlla normidega. Ettevõttele, kes töötab väga tihedas kontaktis kohaliku elanikkonnaga, on hea läbisaamine kohalike inimeste ja võimuga ülitähtis. Meil on hea meel, et mõnda aega tagasi tekkinud tüli on nüüdseks lahendatud ja me saame koos liikuda selles suunas, et kindlustada meie kohalike inimeste töö kevadisel linnurahu perioodil, suurendades ettevõte laopinda ja teha seda kõige mõistlikumal moel keskkonna vaatenurgast,” ütles Rõõmussaar. Ta kinnitas, et keskkonnasäästlik tegutsemine on ettevõte jaoks oluline ning plaan palgiplats rajada on ühtaegu nii positiivse sotsiaalmajandusliku kui ka keskkonnamõjuga. Tema sõnul seisab ettevõte selle eest, et detailplaneeringu menetlusprotsess oleks läbipaistev ning et oleks kaasatud nii valla elanike kui ka ettevõtte huvid.

Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits toetab UPM-Kymmene Otepää vineeritehast hea tahte eest olla kohalike poole näoga, jagada oma tegutsemise kohta infot ning kiiresti lahendada üles kerkivaid probleeme. „Vineeritehas on Otepää valla üks suurimatest tööandjatest, see on Otepää rahva jaoks väga oluline. Samuti on vallavolikogu jaoks oluline hoida ettevõttega häid koostöösuhteid ja lahendada tekkivaid küsimusi tööalases ja heatahtlikus koostöös,“ lisas Pullerits.

Monika Otrokova