MARKO ŠORIN TÕSTATAS RIIGIKOGUS KÜSIMUSE TORI VALLA AKTIIVSETE NOORTE TÕRJUTUSEST

Marko Šorin Riigikogu kõnepuldis. Foto: Riigikogu istungi ülekandest tehtud tõmmis

Riigikogu eilse päevakorra tööpäev kandus 20. kuupäeva öötundidesse. Nii sai Marko Šorin sõna „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” teema arutelus tänase päeva kolmandal tunnil, kui ta puudutas oma ettekandes muuhulgas Tori valla osade väga aktiivsete noorte kõrvale tõrjumist nende ealisuse tõttu.

Marko Šorin lausus Riigikogu kõnepuldist, et noored on Eesti tulevik. „Sellest, kui palju me panustame noortesse täna, sõltub, missugune tulevik meid ees ootab. Noorte heaolu ja noorte valikud mõjutavad otseselt nii riigi sotsiaalset kuvandit, aga ka majandust, julgeolekut, elu- ja looduskeskkonda, regionaalarengut ning tegelikult ka kõiki muid olulisi valdkondi. Seetõttu on väga oluline noori toetada ja nende arengusse panustada,” rääkis Šorin.

Ta selgitas, et ei küsinud ministri käest teadmatusest vanusevahemikku, millised on selle arengukava jaoks noored ja tõi probleemse koha esile konkreetse näitega Pärnumaalt. „Noori ei tohi piirata nende aktiivsuse pärast, nagu juhtus Pärnumaal Tori vallas, kus piirati noortevolikogu vanusepiiri selleks, et kõrvale jätta kõige aktiivsem grupp kohalikke noori, kes olid tegutsenud selle nimel, et saaksid moodustada noortevolikogu,” osundades, et nende vanus hakkas aastast 22.

„Noorsootöö seaduse järgi on nad veel noored, kuid kohalik omavalitsus seadis ülempiiriks 21 eluaastat. Ja see kõige aktiivsem grupp jäeti välja. Millist sõnumit selline lähenemine noortele annab, kas nad on oodatud n-ö täiskasvanute maailma?”

Urmas Saard

Samal teemal:

VIGADE TEGEMINE ON JÕUKOHANE KÕIGILE, VIGADE TUNNISTAMINE AGA VÄHESTELE

KUIDAS VAHEL SIHIK PAIGAST NIHKUB EHK TÕRJUTUD NOORED

NOORTEVOLIKOGU ASUTAJAD TORI VALLAS

Share via
Copy link
Powered by Social Snap