KES JA MIKS KASUTAB EESTIS E-SIGARETTI?

e-sigarid. Foto: NNA Suitsuvaba Eesti

Eesti e-sigareti kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et peamiselt on tegemist endiste suitsetajatega. Seejuures on suurem osa e-sigareti kasutajatest mehed, vaid iga neljas on naine. Peamiselt ajendas neid e-sigaretti proovima soov katsetada selle abil suitsetamisest loobumist ja niimoodi oma tervist säästa.

MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti poolt perioodil läbi viidud uuringus osales 567 inimest, kellel oli kogemus e-sigareti kasutamisega. Neist 70% olid regulaarsed e-sigareti kasutajad, 20% endised e-sigareti kasutajad ning 10% oli e-sigarette proovinud mõned korrad

“Eesti e-sigareti kasutajad sarnanevad Suurbritannia e-sigareti kasutajatega. Mõlemad on enamasti endised suitsetajad ja e-sigareti juurde jõudsid nad soovist selle abil suitsetamisest loobuda. Küll aga eristab Eesti e-sigareti kasutajaid Suurbritannia saatusekaaslastest see, et meil ei käsitleta e-sigaretti jätkuvalt suitsetamisest loobumise vahendina ja sellest võimalusest ei taheta rääkida,” ütles NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Kuigi kõige enam on Eesti e-sigareti kasutajate seas 22-30-aastaseid (27%), siis võrreldes varasemate uuringutega on järjepanu kasvanud üle 40-aastaste osakaal. “Selle muutuse poolest hakkame üha enam sarnanema Saksamaale, kus just üle 40-aastased pikaajalised suitsetajad on teadlikult võtnud kasutusele e-sigareti, et selle abil esmalt suitsetamist vähendada ja lõpuks üldse loobuda,” selgitas Ingmar Kurg.

E-sigareti kasutamise mõju tervisele

37% praegustest ja endistest e-sigareti kasutajatest ütles, et nemad ei märganud pärast e-sigareti kasutusele võtmist muutusi oma tervises. 3% leidis, et nende tervis muutus kehvemaks tuues näiteks probleeme kehakaalu tõusu, higistamise, hingamise ja suuhügieeniga. 60% märkis seevastu, et nemad tundsid pärast e-sigareti kasutusele võtmist oma tervises paranemise märke.

Neist, kes märkisid, et nende tervis paranes, ütles 34%, et suitsetajale omane köha ja röga vähenes või kadus üldse. 31% tundsid, et neil on rohkem võhma ja jõudu ning sportlik vorm paranes. 26% tõi välja maitse- ja lõhnataju paranemise ning 25% sõnul paranes neil hingamine.

E-vedelike isesegamine ja salaturult soetamine jätkuvalt levinud

58% e-sigareti kasutajates tunnistas, et nad on ostnud kõik e-sigareti vedeliku komponendid eraldi ja siis nendest endale e-vedeliku ise kokku seganud. “E-vedelike isesegamise suur osakaal näitab, et e-sigareti kasutajaid tubaka ja mentooli maitse ei rahulda ning nad tahavad suuremat valikut. Seejuures ei piirduta ainult meelepärase maitse lisamisega maitseta e-vedelikku, vaid lõplik e-vedelik segatakse ise eri komponentidest kokku,” selgitas Kurg.

Nikotiini sisaldus Eesti e-sigareti kasutajate e-vedelikes on pigem tagasihoidlik. 30% tarbib e-vedelikke, milles on 6 mg/ml nikotiini ning 29% vedelikke, milles nikotiini 3 mg/ml. Maksimaalne lubatud nikotiini kogus on 20 mg/ml ning selliseid vedelikke kasutab ainult 2% kasutajates, 80% kasutajates tarbib e-vedelikke mille nikotiini sisaldus on kuni 10 mg/ml.

“Seades rumalaid piiranguid suitsetamisest loobuda aitavatele toodetele võib tulemuseks olla hoopis vastupidine. Kõige markantsem on San Francisco näide, kus suitsetamist sooviti vähendada e-sigarettide keelamisega, kuid keelu tulemusena kasvas hüppeliselt suitsetajate arv,” kirjeldas Ingmar Kurg.

KU päevatoimetaja