HUVITAVAD MÕTTED PÄRNU KESKLINNA ÜMBERKUJUNDAMISEKS

Ideekavand “Uus Pärnu”, vaade Pikale tänavale

Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava piirkonna arhitektuurivõistluse võitsid Xenia Angela Sooniste, Jõnn Sooniste ja Andreas Krigoltoi osaühingust J+XS OÜ, kelle ideekavandi „Uus-Pärnu“ elluviimine eeldab detailplaneeringu koostamist, žürii töös osalenud linnavalitsuse esindajad eelistasid teise koha tööd „Lohe“.

Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel kuulusid arhitektuurivõistluse žüriisse Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, linnaarhitekt Henri Eessalu, arhitekt-ekspert Karli Luik, arhitekt Ülle Maiste ja maastikuarhitekt Terje Ong. Pärast nelja koosolekut jäi häältega kolm kahe vastu peale ekspertide eelistus.

Võistluse eesmärgiks oli saada parimat väliruumi ideelahendust alale, mis ulatub Kesklinna sillast Endla teatrini ning keskraamatukogust Pika ja Ringi tänava ristmikuni. Võistlusala sisse jäid silla juures asuv liiklussõlm, Vaasa park, Keskväljak koos raamatukogu ees asuva platsiga ja Pikk tänav koos sellega külgnevate tänavalõikudega kuni Ringi tänava ristmikuni.

Arhitektuurivõistlusele saadeti seitse tööd, millest parimate hulka pääses viis. Esimese koha ideekavandi „Uus-Pärnu“ autoreid premeeritakse 10 000 euroga, teise koha töö „Lohe“ eest on preemiaks 8000 ja kolmanda koha töö „Pärlikee“ eest 6000 eurot. Ideekavandite „Keskpunkt“ ja „Müüdimeri“ autorid saavad kumbki 3000 eurot.

„Lohe“ autoriteks on Agur-Andri Tarmo, Anna Temmo, Irina Raud ja Erkki Tammeleht arhitektuuribüroost R-Konsult, „Pärlikee“ autoriteks Juhan Teppart, Helen Erik, Karin Bachmann ja Mirko Traks osaühingust Kino Maastikuarhitektid. Ideekavandi „Keskpunkt“ esitas Tanel Tuhal arhitektuuribüroost Luhse ja Tuhal OÜ koos kaastöötajate Kristine Kurro, Jekaterina Kljutšniku, Angela Talumetsa ja Ra Luhsega, konsultantideks olid Aldur Vunk ja Terje Prisk. Ideekavandi „Müüdimeri“ autor on Villem Tomiste.

„Uus-Pärnu“ keskne idee on Pika tänava jõepoolsele küljele kuue kahe- ja kolmekorruselise hoone ehitamine, et taastada kesklinna hansalinnale iseloomulik tihe hoonestus. Pikal tänaval jääks neljast sõidureast alles kaks, Vee tänav muutuks Vaasa pargi osaks ja suletaks autoliikluseks. Liiklus suunataks Akadeemia tänavale, silla juures oleks ringristmik, et sõidukid saaks pöörata Lai tänavale.

Vaasa pargi sillapoolses osas oleks kõvakatendiga tänavakorvpalli ja -hoki väljakud. Nendest teatri poole võiks ideekavandi autorite arvates rajada liivase ala, kus saaks mängida rannavollet, rannatennist ja sulgpalli. Talvisel ajal võiks liivasele pinnasele rajada näiteks uisuväljaku. Pargis asuvas paviljonis oleks kohvik, spordivarustuse laenutus ja pesemisruumid, Keskväljaku parkla asemele rajataks Päikeseväljak.

Pika tänava äärde majade ehitamine ja pakutav liikluslahendus eeldab detailplaneeringu koostamist. Läbimõtlemist vajab muugi: näiteks sporditegevuste kavandamisel Vaasa parki on oht, et sellega peletatakse eemale inimesi, kes otsivad pargist pigem rahu ja vaikust. „Uus-Pärnu“ liiklusskeemi peamiseks puuduseks pidas žürii seda, et autoliikluse kaotamisel Vee tänavalt võib suureneda koormus Akadeemia tänaval ja säilib autoliiklus teatri ees.

Võistlustöö „Lohe“ autorid tegid ettepaneku kujundada Pikast tänavast pargitänav-puiestee, pöörates erilist rõhku kortermajade poolprivaatsete välialade suurendamisele. Selleks näevad nad ette rajada tänava põhjapoolsete kortermajade sissepääsude vahele rohepiiretega kuni kümne meetri laiused eesaiad, kus võiks asuda majaelanike puhkenurk, mänguplats vms.

„Lohe“ töös on Kesklinna silla mahasõidud nihutatud Laia ja Vee tänava sihile kavandatud ringristmikule. Vee tänav jääks kahesuunaliseks, Akadeemia tänav pärast sadamaala ühesuunaliseks (suunaga vanalinna poole). Pakutav liikluslahendus võimaldab oluliselt suurendada Keskväljaku autovaba ala, sest teatri eest enam liiklus läbi ei käi, säilitades varem kavandatud juurdepääsud sadamaalale.

Silla ja teatri vahelisel alal soovitavad „Lohe“ autorid rajada kolm eriilmelist väliruumi, mida ühendaksid autoliiklusest vaba promenaad ja ajaloolist linnamüüri markeeriv Müürikäik. Esimene väliruum oleks liiklussõlmest vabanev ala, mille saab ühendada jõe äärde kavandatud kalaturuga. Ideekavandi autorite arvates võiks see kanda nimetust Uus väljak.

Vaasa park jääks kõrghaljastusega vaikseks tsooniks, kuhu on planeeritud erineva funktsiooniga peatus- ja tegevusplatsid. Mänguplatsile kavandatud atraktsioonid on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele. Pargi serva toodaks Pikalt tänavalt bussipeatus.

Keskväljakust võiks „Lohe“ ideekavandi järgi kujundada suurema linnaväljaku, mis ulatuks teatrist Vaasa pargini ja Vee tänavast keskraamatukoguni. Raamatukogu ees asuks raamatukogu ja noorteklubi väliala, suuremate väliürituste korral oleks võimalik raamatukogu ja teatri esist kasutada ühtse väliruumina, sulgedes vajadusel Akadeemia tänava autoliikluseks. Teatriesise väljaku alla on ideekavandi autorid planeerinud maa-aluse parkla, mille ehitamine võib osutada keerukaks.

Žürii hinnangul on „Lohe“ tugevuseks liikluslahendus, kuid muu ruumilahendus on liiga eklektiline ja fragmenteeritud. Arheoloogiliste piirangute ja kalli ehitusmaksumuse tõttu soovitab žürii loobuda maa-aluse parkla rajamisest ja selle asemel kaaluda pikiparkimiskohti Akadeemia tänava äärde.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap