RAIL BALTIC ALUSTAB RAUDTEE ENERGIAVARUSTUSE JA KONTAKTVÕRGU ARENDAMIST

Rail Baltic

RB Rail AS on valinud globaalse projekti energiavarustuse juurutamiseks inseneriteenuse pakkuja (ENE Konsultant). RB Rail ASi korraldatud rahvusvahelise hanke võitis konsortsium DB Engineering & Consulting GmbH, IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. ja Italferr S. p. A.

23. aprillil sõlmitud lepingu kogumaksumus on 23,2 miljonit eurot.

„See on Rail Balticu globaalse projekti jaoks oluline verstapost,” ütleb RB Rail ASi tehniline juht Marc-Philippe El Beze. „Lepingule alla kirjutades alustame tööd Euroopa ühe kõige keerulisema raudtee elektrifitseerimise projektiga. Tavapärased kiirraudtee elektrifitseerimisprojektid hõlmavad umbes 300 km, mistõttu Rail Baltic on oma 870 km pikkuse liiniga ainulaadne. Kogu Rail Balticu globaalse raudteeliini energiavarustuse arendamine konsolideeritult võimaldab täielikult tagada ohutus- ja koostalitlusnõuded ning maksimeerida mastaabisäästu eeliseid.”

ENE Konsultant alustab esmalt mitmete tehniliste ja majanduslike uuringutega, mis on vajalikud elektrifitseerimisprojekti hanke ettevalmistamiseks ja koostamiseks. Lisaks tegutseb ENE Konsultant rakendamisetapis kui FIDIC Insener, mis hõlmab projekteerimis- ja ehitusjärelevalvet, katsetamis- ja käikulaskmiskohustusi kuni defektist teatamise perioodi lõpuni.

Kogu Rail Balticu globaalse projekti jaoks kasutusele võetav energiavarustuse süsteem hõlmab järgmisi põhikomponente: kõrgepingeliinid veoalajaama ühendamiseks üldkasutatavate kõrgepinge elektrivõrkudega, veoalajaamad, kontaktõhuliinid ja energiajuhtimissüsteem.

Juba mõned aastad ja isegi enne Euroopa rohelist kokkulepet on Rail Balticu projekti elluviijad arutanud liini keskkonnamõju, eelkõige seoses rongiliikluse jaoks kasutatava energiaga.

„Oleme uhked, et oleme võtnud endale kohustuse varustada Rail Balticu 100% taastuvenergiaga. See on oluline samm meie eesmärgis rajada Rail Balticu projekt keskkonnasäästliku taristuna. Taastuvenergia tõhus kasutamine elektrienergiaks on peamine, mis muudab raudteetranspordi keskkonnasõbralikuks ning pakub alternatiivi maantee- ja õhutranspordile Balti riikides. Me ootame koostööd Balti riikide asjaomaste asutustega selle ambitsioonika eesmärgi saavutamisel,” märgib RB Rail ASi süsteemide ja operatsioonide üksuse juht Jean-Marc Bedmar.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap