VÕRU MULTIFUNKTSIONAALSE VABAAJAKESKUSE DETAILPLANEERINGU ESKIISI TUTVUSTUS

Võru multifunktsionaalse vabaajakeskuse detailplaneeringu (Luha 16) eskiisi juurde kuuluvad visuaalid on illustratiivsed.

Alates 10. aprillist algab Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.

Võru multifunktsionaalse vabaajakeskuse detailplaneeringu eskiisi juurde kuuluvad visuaalid on illustratiivsed.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigused multifunktsionaalse vabaajakeskuse hoone püstitamiseks. Keskusesse on ette nähtud kino, siseskatepark, tennisehall, hotell, jäähall ja veekeskus. Planeeritakse alad võrkpalli, tennise, korvpalli, squashi väliväljakutele, pargile ja koerte jalutamise väljakule. Tegevuste elluviimiseks on vajalik lahendada ka liikluskorraldus koos parkimise lahendusega ning tehnovõrkude paiknemine.

„Tegemist on nii Võru linna kui kogu piirkonna jaoks väga olulise mõjuga objektiga. Võru inimesed on keskuses tulevikus pakutavaid teenuseid pikisilmi oodanud. Oma teenuste valikuga toetab see selgelt Võru kui lastesõbraliku linna ideed ja ühtlasi tõstab ka siinse piirkonna külastatavust. Linnavalitsus aitab arendajale igati kaasa, et projektist saaks asja,“ sõnas linnapea Anti Allas.

Planeeritav ala suurusega 10,4 ha asub Võrusoo asumis Luha ja Turba tänava vahelisel alal hõlmates Luha tn 16, Olevi tänav T2, osaliselt Turba tänav T1 ja Turba tn 3a kinnistuid. Planeeritav ala piirneb põhjast korterelamutega, läänest kahe kaubanduskeskusega, lõunast Turba tänava äärsete eramaja kruntidega ning idast Võru linna munitsipaalomandis oleva üldkasutatava maaga. Detailplaneeringuala on hoonestamata.

Tegemist on hea juurdepääsetavusega alaga, mis piirneb mitmest küljest transpordimaadega – põhjas Luha tänavaga ning lõunas Turba tänavaga. Planeeringu lahendusega nähakse ette Turba tänava uus ühendus Jüri tänavaga ning uus ühendus Turba tänava ja Koreli tänava vahel, mis teeb liiklemise sujuvamaks ja võimaldab alale veel paremat juurdepääsu.

Planeeringuga kavandatav multifunktsionaalne vabaajakeskus ühendatakse põhjapoolses osas Võru kaubamajaga. Hoonestus kavandatakse Luha tn 16 kinnistu läänepoolsesse ossa ning vaba aja veetmise alad ja spordiväljakud kinnistu lõuna- ja idapoolsesse ossa.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 10. aprillist – 9. maini 2021. Planeeringuga tutvumisel palume kasutada võimalusel elektroonilisi kanaleid. Planeeringu materjalid on leitavad Võru linna veebilehel: https://www.voru.ee/dpalg-20190619

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka linnavalitsuses kohapeal (Jüri tn 11), kuid ainult eelneval kokkuleppel, samuti on materjalid väljas linnavalitsuse hoone tänavapoolsel aknal.
Avalikul arutelul osalemiseks palutakse registreeruda hiljemalt 9. maiks (tel 7850937, e-post sirli.kokk@voru.ee). Avaliku arutelu täpne kuupäev selgub peale avalikku väljapanekut, millest teavitatakse kõiki registreerunuid.

Ettepanekuid ja / või vastuväiteid detailplaneeringu kohta oodatakse e-kirja teel aadressile info@voru.ee või posti teel Jüri tn 11, Võru linn 10. aprillist – 9. maini 2021.

Detailplaneeringu eskiisi juurde kuuluvad visuaalid on illustratiivsed. Hoone täpne välimus selgub peale arhitektuurikonkursi.

KU päevatoimetaja