MARKO ŠORIN: MÄLESTUSMÄRK EESTI KEERULISELE AJALOOLE

Marko Šorin nimetab Mathiesenile pühendatud ausammast mälestusmärgiks Eesti keerulisele ajaloole. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Käesoleva nädala kolmapäeval sai teatavaks, et Tori volikogu ja Riigikogu liige Marko Šorin esitas vallavolikogule eelnõu, millega teha omavalitsusele ülesandeks Sindi linna püstitatud Mihkel Mathieseni ausamba seadustamine. Nüüd rääkis poliitik veidi lähemalt eelnõu sisust, eesmärgist ja juriidilisest alusest.

Šorin meenutas, et 2018. aasta septembris paigaldas Mihkel Mathieseni mälestusfond Sinti Pärnu mnt 25 kinistule 2,5 meetri kõrguse mustast graniidist valmistatud mälestusmärgi, kaks lipumasti Eesti ja Rootsi lippudele ning mälestuskivi Salme ja Aleksander Mathieseni perele, mida hiljem täiendati selgitava teabetahvliga.

„Teame, et mälestusfondi eestvedaja Edgar Salin tutvustas mälestusmärgi püstitamise soovi Sindi linnavalitsuse ametnikele ja teistele asjast huvitatud inimestele. Pärast haldusreformi jätkas ta võimaliku mälestusmärgi püstitamisest rääkimist haldusreformi käigus sündinud uuele Tori vallale. Kohtumiste ja kirjavahetusega siiski osapooled ühist keelt ei leidnud ning Edgar Salinil ei õnnestunud mälestusmärgi püstitamiseks luba saada,” selgitas Šorin. Vajalik luba puudub tänase päevani, kuigi Mihkel Mathieseni mälestusmärk seisab oma kohal nüüdseks juba pea kaks ja pool aastat.

„Vahetult pärast mälestusmärgi püstitamist esitas vallavalitsus kohtule hagi Edgar Salini vastu ja praeguseks on Pärnu maakohus oma otsuse teinud.” Kohtuotsusel tuleks mälestusmärk teisaldada ja asukoha varajasem väljanägemine taastada, sest mälestusfondil puudus maatüki sihipäraseks kasutamiseks õiguslik alus.

Šorin mõistab, et vallavalitsus, kui kahes kohtuastmes võitnud osapool, ei saaks enam teisiti talitadagi, kui võita ka riigikohtus. Seda muidugi juhul kui Edgar Salin maakohtu otsusega ei nõustu ja edasi kaebab.

„Sisseantud eelnõu ongi koostatud mõttega ära hoida kummalist olukorda, kus kõrvaldatakse oma riiklust au sees pidanud inimese mälestus,” lausus Šorin.

Pärnu ja Sindi linnavalitsus, Are vallavalitsus, Pärnu Kuninga tänava põhikool, Tehnika ülikool ning Sindi gümnaasium volitasid Edgar Salini Mihkel Mathieseni matustel lahkunu sargale pärga panema

Tema hinnangul võiks Tori volikogu anda kujunenud olukorra sümpaatsel kombel lahendamiseks vallavalitsusele ülesande, millega mälestusmärk ja sinna juurde kuuluvad väikerajatised tagantjärele seadustada. „Mälestusmärk on pühendatud Are vallas sündinud, Sindis elanud ja eksiilvalitsuse ministrina poliitikat teinud inimesele. Teatud mõttes on tegemist ka mälestusmärgiga Eesti keerulisele ajaloole ja eksiilvalitsuse tegevusele,” arutles Šorin, kelle arvates võiks kodu-Eestis sellise mälestusmärgi maha võtmine mõjuda väliseestlastele üsna vastakaid tundeid tekitavana. Ta küsis: „Kas me nüüd vabadena vabal maal ei tunnustagi enam väliseestlaste panust, mida tehti teiselpool raudset eesriiet?” Siinkohal väärib Šorini meelest mäletamist seegi fakt, et Pärnu ja Sindi linnavalitsus, Are vallavalitsus, Pärnu Kuninga tänava põhikool, Tehnika ülikool ning Sindi gümnaasium volitasid Edgar Salini Mihkel Mathieseni matustel lahkunu sargale pärga panema.

Eelnõu algataja seletuskirjas on tehtud viide, et volikogu omab juriidilist õigust võtta vastu üksikaktina otsuseid vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 2 alusel.

Mõne sõnaga ka eelnõu mõjust: selle rakendamisega seotud võimalikest tegevustest, kuludest ja eeldatavast tulust? „Kõik kõneks olnud mälestusmärgi väikerajatiste kulud on kandnud Mihkel Mathieseni mälestusfond. Seetõttu rohkem kulusid enam ei kaasne. Samuti näitab üle kahe aastane kogemus, et ka hooldus- või halduskulusid pole vallale lisandunud,” vastas Šorin.

Urmas Saard

Samal teemal:

Sindi mitmetahulisel mälestusmärgil pühendus Eesti Kodanike Komiteele

Mälestusmärk Mihkel Mathieseni mälestuseks

2 thoughts on “MARKO ŠORIN: MÄLESTUSMÄRK EESTI KEERULISELE AJALOOLE”

  1. Ma ei saa aru, miks on vallalt vaja eramaale püstitamiseks luba küsida? See on ju alla 20 m2 ehitis.

  2. Edgar Salin mitte ei küsinud luba Tori vallalt, vaid informeeris neid. Luba küsiti korteriomanikelt ja elanikelt (keegi polnud vastu). Ausammas asub eramaal ja on väiksem kui 20 m2. Sellise väikerajatise püstitamiseks ei nõua seadus valla luba, vaid ainult valla informeerimist. Vald rikub seadust ja kohus ei pööra sellele mingit tähelepanu. Õigusriiki ei ole.

Kommenteerimine on suletud.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap