MUINSUSKAITSE SELTS TÄNAB JA TUNNUSTAB

Eesti Muinsuskaitse Selts tunnustas Teenetemedaliga ka kolme Pärnumaa meest – Tõnu Kann, Timo Klaus ja Mehis Born. Fotokollaaž: Külauudised

33 aastat tagasi – 12. detsembril 1987 Tallinna Ametiühingute Majas asutatud EestiMuinsuskaitse Seltsvõttis vastu seltsi põhikirja ja valis juhatuse. Ilma suuremate muudatusteta kehtib toonane põhikiri ka täna ja samaks on jäänud seltsi eesmärgid: vabatahtliku liikmeksoleku alusel kultuuri järjepidevuse hoidmine, ajaloomälu säilitamine ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnangutele vastavalt inim- ja viljesõbraliku elukeskkonna taastamine.

Igal aastal jagab selts tublimatele tunnustust, nii ka tänavu. 2020. aasta Teenetemedaliga tunnustas Eesti Muinsuskaitse Selts kaheksat inimest:

Urmas Härm – märkimisväärse panuse eest Läänemaa muinasaja uurimisele kaasa aitamise eest.

Margus ja Piret Kastein – pühendunud ja tulemusliku vabatahtliku tegevuse eest Hiiumaa ajalooliste objektide hoidmisel ning säilitamisel.

Timo Klaus – raudteeajaloo jäädvustamise ja säilitamise eest, muuseumraudtee veeremi hoolduse, remondi ja restaureerimise eestvedamise ning vabatahtliku töö eest auruveduri ja aurupäevade taaselustamisel.

Urmas Sõõrumaa – panuse eest Eesti ajaloo- ja kultuuripärandi hoidmisel ja säilitamisel: Rotermanni kvartali ja Tondi kasarmute restaureerimise, Patarei kompleksi renoveerimise alustamise eest.

Tõnu Kann – Pärnumaa Muinsuskaitse Seltsi tegevuse, kodupaiga ajaloo ja kultuuripärandi tutvustamise ja muinsuskaitse temaatika järjepideva kajastamise eest ajakirjanduses.

Mehis Born – aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Pärnumaa ja Läänemaa muinsuskaitseliikumises, ajaloo ja metsavendluse uurimise, muinaslinnuste tähistamise, ajalooraamatute koostamise ning noorte juhendamise eest.

Osmo Salo – soomepoiste ajaloo uurimise ning jäädvustamise, nende haudade otsimise ja leidmise eest.

Tänukirjad kuuluvad kolmele inimesele:

Polina Tšistjakova – Marimaal Georg Otsa elule ja loomingule pühendatud uurimistöö ja eramuuseumi loomise eest.

Inna Saaret – kauaaegse pühendunud vabatahtliku tegevuse eest muinsuste ja kultuuriliste objektide tutvustamisel.

Lembi Tiks – kauaaegse pühendunud vabatahtliku tegevuse eest muinsuste ja kultuuriliste objektide tutvustamisel.

KU päevatoimetaja