LINNAVALITSUSE AUKIRI JOOSEP TAMMOLE

Joosep Tammo esineb loenguga Sindi gümnaasiumi õpilastele. Foto: Urmas Saard Külauudised

Tänasel Pärnu linnavalitsuse istungil otsustati esimese päevakorra punktina anda 25. juulil oma 70. sünnipäeva tähistavale Joosep Tammole linnavalitsuse aukiri pühendunud, kauaaegse ja tulemusliku töö eest Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

Filosoofiaõpetaja ja kirikutegelane Joosep Tammo töötab Sütevakas alates 1990. aastast. Ta on olnud esimese Eesti erakooli asutajate seas ning loonud kooli filosoofia ning religiooniloo ainekava. Tänu Joosep Tammole on Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium olnud esimene kool vabariigis, kus hakati õpetama filosoofiat, eetikat ja religioonilugu.

Õpetaja Joosepi tundides on tugev vaimsus, avatus ja hoolivus. Aine õpetamise käigus avardab ta noorte maailmavaadet, julgustab neid tegema oma valikuid ja vastutama. Tundides toimub aktiivne arutelu erinevatel filosoofilistel teemadel. Vastavalt vajadusele kasutab õpetaja tundides Infotehnoloogia võimalusi ja suunab õpilasi tegema erinevaid esitlusi ning ettekandeid. Eriti silmapaistev oli õpetaja Joosepi roll koroona-ajal, kus tema oskuslik IT vahendite kasutamine ning julgustav hoiak olid eeskujuks paljudele.

Paljud tema õpilased on läinud edasi õppima filosoofiat. Lisaks ainetundidele on Joosep Tammo juhendanud aastaid koolis filosoofiaklubi „Sütesoofia“. „Sütesoofia“ tegevused on arhiveeritud ja kavas on need üle anda säilitamiseks Pärnu muuseumile. Pikki aastaid on õpetaja Tammo juhatanud humanitaarainete õppetooli. Aastatel 1998-2014 oli ta kooli nõukogu esimees, suunates kooli arendustegevust. Ka täna mõtleb Joosep kaasa, kuidas kool areneks, kuid säiliksid ka traditsioonid. Tema mõttearendused üldinimlikel teemadel on saanud juba omakorda traditsiooniliseks kooli avaaktustel ja teistel üritustel. Esmaspäevastel kogunemistel räägib õpetaja huvilistele erinevatel kristlikel ja ühiskondlikel teemadel.

Igal aastal innustab õpetaja Tammo õpilasi esseesid kirjutama filosoofiaolümpiaadiks. Tema õpilased on aastaid edukalt esinenud vabariiklikul filosoofiaolümpiaadil: Olle Paas I koht (2017), Helo Liis Soodla I koht (2016), Helen Maria Raadik II koht (2015), Gerli Paju II koht (2013). Seda loetelu võiks pikalt jätkata.

Joopep Tammo on aastatel 1989 kuni 2020 olnud Pärnu Immaanueli Baptistikoguduse pastor, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistidest Koguduste Liidu vanematekogu esimees. Joosep on töötanud Eesti Kirikute Nõukogu aseesimehena ja osaleb ka täna Eesti Kirikute Nõukogu töös. Lisaks enda kogudusele on ta hinnatud vaimulik ka paljudes teistes kogudustes.

Joosep Tammo on õppejõuks Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, kus ta õpetab kursust „Kultuurihermeneutika“. Ta on sage kõneleja erinevatel kristlikel konverentsidel ja seminaridel. Tema sulest on ilmunud raamatud „Päeva eriline sära“, „Aabraham“ ja „Kesköö on päeva algus“.

Inimesena on Joosep Tammo eelkõige hooliv ja tähelepanelik. Temaga on hea vestelda, kuna tänu laiale silmaringile ning pikaajalisele tööle erinevas vanuses ja sotsiaalse staatusega inimestega oskab ta kuulata, suudab mõista ning aidata. Õpetajana on ta alati näoga noorte poole. Õpilased ja kolleegid hindavad väga kõrgelt õpetaja Joosep Tammo teadmisi, elutarkust ja inimlikkust.

Joosep Tammo on Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustusürituse „Eestimaa õpib ja tänab“ 2020. aasta elutööpreemia kandidaat.

Tänukirja üleandmine võiks toimuda Joosep Tammo sünnipäeval 25. juulil 2020.

Külauudiste portaali reportere oli esimene, kes talle helistades meeldiva sõnumi edasi andis ja õnnitles. Joosep Tammo oli üllatunud ja sõnatu, kuid väga tänulik. Tagasihoidlikult hoidus ta pikemast kommentaarist.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ütles, et paljud linnavalitsuse liikmed tunnevad muidugi ka ise Joosep Tammot ja leiavad, et ta on igati tubli mees.

Urmas Saard

Samal teemal:

Joosep Tammo: haridus on tähtis