LÕUNANAABRID ASUTASID PÄRNAKATE TOETUSEL UUE Y KLUBI

Anna Ziemele, Piia Karro-Selg, Aina Milajeva, Biruta Krumina. Foto: Urmas Saard Külauudised

Перевод на русский язык в конце статьи в комментариях

Möödunud nädala laupäeval ja pühapäeval tegid Y’s Men International Soome-Balti piirkonna direktor Piia Karro-Selg ja sama rahvusvahelise ühenduse Eesti kuberner Mikko Selg Pärnust väljasõidu Läti ning Leedu klubidesse, avades ühtlasi 13. juunil Livanis uue klubi – Y Service Club Livani Labdariba.

Direktori ja kohtumistel osalejate hinnangul kujunes läinud nädalalõpp ülimalt emotsionaalseks. Põhjuseid oli mitmeid. Külastati Cesise, Livani ja Vilniuse klubisid. Audronė Stepankevičiūtė ettepanekul osalesid pärnakad pühapäeval ka Vievises küüditatute mälestuskogunemisel. Kuna Karro-Selg lõpetab käesoleva kuuga tegevdirektori ametis olemise, mis kestis rotatsiooni korras kaks aastat, siis sai sellest käigust mõneti regioonijuhi senise töö otsi kokkutõmbav tegevus. Siiski jätkab ta alates juulist veel kahel aastal järeldirektori tegemistes.

Külastuste keskseks sündmuseks sai Livanis uue klubi asutamine, mis viidi läbi traditsioonilisi reglemente silmas pidavalt ja lisati juurde emotsionaalselt üles tõstvat pidulikkust. Koroona-pandeemia järgsetes tingimustes pakkusid Evalds Vaikulis ja tema abikaasa Vija, kes ühtlasi ka uue klubi liige, sündmuse läbiviimise paigaks oma suvila avarat õueala Livani äärelinnas, sajakonna meetri kaugusel maalilisest Daugava jõest.

Ettevalmistavalt oli läbimõeldud pisemgi detail. Pärnust võeti kaasa Eesti lipu seltsi laenatud sinimustvalged pidulikud lipud ja võõrustajatele kinkimiseks kümneid käsilippe, mida jagati kohtumiste mälestuseks. Sindi seltsimaja abistas omalt poolt lippude alusega, et tugevas tuules lehvivad Läti, Eesti ja Livani lipud kindlalt oma kohal võisid püsida. Puude okstel rippusid suured indiaani rahvuslikud amuletid – unenäopüüdjad, valgel pitsil heegeldatud läti ja eesti rahvusvärvides ornamendid ning nende külge kinnitatud värvilised lindid. Kingitud unenäopüüdjad olevat kõige väekamad, sest kingitusi tehakse üksnes heade soovidega meeleolus.

Uue klubi asutamisele tulid suurel hulgal Cesise klubi naised, kaasas kingitused. Muusikalise tervituse tegi Cesise klubi president Ineta Ozolina ja teised klubi liikmed. Lauldi rahvalikke laule. Kohaliku muusikakooli õpetaja Arda Bikauniece mängis elektrilisel klahvpillil saatemuusikat.

Mitmele tunnile kavandatud üritus algas Piibli avamisega ja elava tule süütamisega. Tuuleiilide eest andis direktori süüdatud küünlaleegile varju suur klaasist vaas, mis valmistatud Livanis ja kingitud mõned aastat tagasi Piiale.

Uue klubi liikmetele peetud Piia kõne peamiseks sõnumiks oli võimaluste leidmine arenemiseks. Üheks neist võimalustest on ka olemasolevate klubide jagunemine.

„Uue klubi asutamine Kagu-Lätti ehk Latgalesse võttis kokku ka minu RD perioodi. Seda nii sisuliselt, aga ka tehniliselt. Esimesega mõtlen, et need kaks sisutihedat aastat, millele eelnes veel ka peaaegu kolm aastat ettevalmistusperioodi, oli sümboolne lõpetada uue klubi avamisega,” rääkis Piia. Teiseks: uue klubi asukoht lõi eelduse teistegi Läti, aga ka Leedu klubide külastamiseks.

Y Service club Livani Labdariba avamisel andis Piia edasi sellise mõtte: „See oli 2007. aasta 3. november, mil osalesin Livani klubi asutamistseremoonial. Aitäh, Valentina, et kunagi asutasid Livanisse just Y’s klubi ja selle tegevust palju aastaid oma optimistliku meele ja energiaga eest vedasid! Oled hetkelgi me hulgas.” Piia vaatas neid sõnu lausudes taevasse, sest kõnealune isik lahkus ilmalikult teelt juba mitmeid aastaid tagasi.

„Hetkel võib öelda, et toona Livanis asutatud klubi Y-liikumises tehti ajalugu. Nimelt toimus klubis jagunemine, mille tulemusel sündis uus klubi “Labdariba”. See on hea näide, kuidas võib ka areneda – et klubi siseselt tekivad uued ideed ja eesmärgid ning tulemuseks on uute suundumustega klubi. Tegemist on tõesti näitega, mida soovin tutvustada ka teistes meie organisatsiooni piirkondades kogu maailmas. Uues klubis on neidki, kes 12,5 aastat tagasi juba korra klubi asutasid. Niisiis saavad nad edaspidi ennast tutvustades öelda nii endi kui ka klubi kohta, et nad on olnud meie organisatsioonis 12,5 + … aastat. Kõlab huvitavalt. Nii võib ka juhtuda, et uuestki klubist sünnib veel järgmisi ja järgmisi klubisid.” Kokkuvõtvalt võib öelda, et Piia jagas Livanis sama positiivset kogemust ka vana klubi liikmetele ja tegi seda Vilniuse klubi liikmetelegi.

Läti uue klubi asutajaks – nn emaklubiks – oli Pärnu Y-klubi, mille president on Mikko Selg. Asutatud klubiga liitus 15 naist ja üks mees. Klubi presidendiks valiti Aina Milajeva, sekretäriks Biruta Krumina ja kassiiriks Anna Ziemele.

Organisatsiooni seisukohalt oli esindatud PAP (Past Area President) ehk siis varasem Euroopa piirkonna president Ineta Krumina, kes aitas enamasti ka inglisekeelsete tervituste vahendamisega läti keelde. Üldiselt oli suhtlus väga võõrkeelte rohke. Nii kasutati tseremoonial enim vene keelt, sekka ka inglisekeelseid tervitusi ja loomulikult rohkelt läti keelt. Kui traditsiooniliselt osaleb taolistel sündmustel veelgi enam välisriikide esindajaid, siis seekord oli tegemist koroona-kriisi järgse ajaga, kusjuures Läti oli nö „lahti tehtud“ vaid loetud päevad (9. juuni) enne konkreetset sündmust.

Äsja loodud klubi tuli tervitama Livani linnavalitsuse esindaja Ginta Kraukle, kelle sisukas sõnavõtus leidus rohkelt kiitvaid ja julgustavaid sõnu. Lisaks jagas ta linna poolt väärtuslikke kingitusi nii klubi asutamise eestvedajatele kui ka pärnakatele.

Klubi asutamine lõpetati ühiselt Daugava ületamisega omapärasel trossiga veetaval parvel. Teel mõlemale kaldale oli võimalus kahel korral keset jõge ka oma salasoove soovida ja õnneraha vette visata.

Urmas Saard

One thought on “LÕUNANAABRID ASUTASID PÄRNAKATE TOETUSEL UUE Y KLUBI”

 1. НАШИ ЮЖНЫЕ СОСЕДИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПЯРНУСЦЕВ ОСНОВАЛИ НОВЫЙ Y-КЛУБ

  В субботу и воскресенье прошедшей недели директор Финно-Балтийского региона Y’s Men International Пийа Карро-Сельг и губернатор Эстонии этого же международного общества Микко Сельг съездили в клубы Латвии и Литвы, заодно открыв 13 июня в городе Ливаны новый клуб – Y Service Club Livani Labdariba.

  По оценке директора и участников встречи, эти два дня были исключительно эмоциональными. Для этого был целый ряд причин. Участники посетили клубы в Цесисе, Ливанах и Вильнюсе. По предложению Аудроне Степанкевичуте, в воскресенье пярнусцы также приняли участие и в собрании памяти жертв депортации, прошедшем в Вевисе. Так как Карро-Сельг в этом месяце покинет должность исполнительного директора, которую она занимала в порядке ротации два года, данная поездка в чем-то стала логическим завершением работы регионального руководителя. Тем не менее, начиная с июля она будет еще два года работать в качестве заместителя директора.

  Центральным событием этого визита стало основание нового клуба в Ливанах, которое было проведено в соответствии с традиционным порядком в атмосфере праздника и эмоционального подъема. В ситуации, сложившейся после пандемии коронавируса, Эвальдс Вайкулис и его супруга Вия, которая также является членом нового клуба, предложили в качестве места проведения мероприятия просторный двор своей дачи, расположенной на окраине Ливан примерно в ста метрах от реки Даугавы.

  При подготовке все было продумано до мелочей. Из Пярну гости взяли с собой одолженные у Общества эстонского флага праздничные сине-черно-белые флаги, а также предназначенные в качестве подарка хозяевам десятки флажков, которые были розданы на память о встрече. Народный дом Синди со своей стороны помог с основаниями для флагов, чтобы флаги Латвии, Эстонии и Ливан могли надежно стоять на своем месте и гордо развиваться на сильном ветру. На ветках деревьев были повешены большие индейские народные амулеты – ловцы снов, оформленные кружевными орнаментами в национальных цветах Латвии и Эстонии, и украшенные цветными лентами. Считается, что подаренные ловцы снов являются наиболее действенными, так как подарки всегда дарятся от чистого сердца и с добрыми пожеланиями.

  На открытие нового клуба также пришло с подарками немало женщин из Цесиского клуба. Музыкальным приветствием гостей порадовала президент Цесиского клуба Инета Озолина и другие его члены. Исполнялись народные песни. Ученица местной музыкальной школы Арда Бикаунице играла сопровождающую музыку на электронном пианино.

  Многочасовое мероприятие началось с открытия Библии и разжигания живого огня. Для защиты огня от порывов ветра директор закрыла зажженную свечу большой стеклянной вазой, которая была изготовлена в Ливанах и несколько лет назад подарена Пийе.

  Главное послание речи Пийи для членов нового клуба заключалось в призыве искать новые возможности. Одной из таких возможностей также является и разделение уже имеющихся клубов.

  «Основание нового клуба в Юго-Восточной Латвии, т.е. в Латгалии, служит итогом и моего срока занимания должности регионального директора. Как по существу, так и технически. Во-первых, мне кажется, что было очень символично завершить эти два года кропотливой работы, которым предшествовал еще и почти трехлетний подготовительный период, открытием нового клуба», – сказала Пийа. Во вторых, местоположение нового клуба создает предпосылки для поездок и в другие клубы как Латвии, так и Литвы.

  Что касается открытия клуба Y Service club Livani Labdariba, Пийа высказала следующую мысль: «Я помню, как я участвовала в открытии Ливанского клуба еще 3 ноября 2007 года. Спасибо, Валентина, за то, что когда-то ты основала в Ливанах Y-клуб, которым ты потом еще много лет руководила, демонстрируя бесконечный оптимизм и энергию! Ты и сейчас с нами», – говоря эти слова, Пийа посмотрела в небо, так как Валентина покинула наш мир уже много лет назад.

  «Сейчас можно сказать, что основанный в то время в Ливанах клуб стал знаковым явлением в истории движения Y. А именно, в клубе произошло разделение, в результате которого родился новый клуб – Labdariba. Это хороший пример того, как мы можем развиваться дальше – в клубе появляются новые идеи и цели, результатом которых становится уже новый клуб с новыми направлениями. Мне действительно хотелось бы познакомить с данным примером и других членов нашей организации в регионах по всему миру. В новом клубе есть члены, которые 12,5 лет назад уже основывали клуб. Поэтому, рассказывая как о себе, так и о клубе, они вполне могут сказать, что они состоят в нашей организации уже более 12,5 лет. Звучит интересно. Вполне возможно, что и из этого нового клуба в будущем будут образовываться все новые и новые клубы». Таким образом, можно сказать, что в Ливанах Пийа поделилась положительным опытом как с членами старого клуба, так и с членами Вильнюсского клуба.

  Учредителем, то есть т.н. материнским клубом нового клуба был Пярнуский Y-клуб, президентом которого является Микко Сельг. К основанному клубу присоединились 15 женщин и один мужчина. Президентом клуба была выбрана Айна Милаева, секретарем Бирута Крумина и кассиром Анна Зиемеле.

  Со стороны организации был представлен и предыдущий региональный президент (Past Area President) по Европейскому региону Инета Крумина, которая по большей части помогала и с переводом англоязычных приветствий на латышский язык. В целом, при общении использовался целый ряд разных языков. Например, больше всего на церемонии использовался русский язык, приветствия нередко звучали и на английском, и конечно же, звучало немало и латышской речи. Если обычно в подобных мероприятиях участвует еще больше представителей различных стран, то в этот раз все проводилось в условиях только что прошедшей пандемии коронавируса, когда Латвия «открылась» лишь за считанные дни до данного мероприятия (9 июня).

  Поздравить только что основанный клуб пришла представитель самоуправления города Ливаны Гинта Краукле, выступление которой было весьма содержательным и включало немало хвалебных и поощрительных слов. Кроме этого со стороны города были вручены ценные подарки как участникам, внесшим наибольший вклад в основание клуба, так и пярнусцам.

  Открытие клуба было завершено совместным пересечением Даугавы на своеобразном пароме, передвигавшемся с помощью троса. На пути к обоим берегам, проходя середину реки, можно было два раза загадать желание и бросить в реку монетку на счастье.

  Урмас Саард
  Информационная мельница деревенских новостей

Kommenteerimine on suletud.