KÜMME TALLINNA KUNAGIST PARKI MINETAVAD RIIKLIKU KAITSE

Nõmme Heakorra Seltsi lehel olev kalendri foto Kurni tn 5 aiast, mis arvatakse Tallinna kaitsealuste parkide nimistust välja

Valitsus nõustus Keskkonnaministeeriumi ettepanekuga, et kümme Tallinna parki arvatakse looduskaitse alt välja. Põhiliselt on need eraomanikele kuuluvad iluaiad, mille edasine riiklik kaitse ei ole otstarbekas.

Ekspertiiside tulemusel arvatakse riikliku looduskaitse alt välja järgmised Tallinna kaitsealused pargid: Hans Lepa puukool‑aed Haabersti linnaosas; Linnu tee 83 aed, Linnu tee 87 aed ja Mõtuse tn 8 aed Kristiine linnaosas; Kurni tn 5 aed ning Palli tn 4 ja 6 aed Nõmme linnaosas; Hõbekuuse tee 31/Tuule tn 36 aed, Kesktee 35 aed, Väina tee 4 aed ning Windecki park Pirita linnaosas. Kaitse alt välja arvatavate parkide pindala on kokku umbes 6 hektarit ja üheski neist ei leidu keskkonnaregistris registreeritud kaitsealuseid liike.

Neist kaheksa on eraomanduses iluaiad, mis võrreldes linnaruumis asuvate avalike parkidega ei oma üleriigilist tähtsust. Windecki pargi ajalooline hoonestus, teedevõrk ja struktuur on hävinud ning seda ei ole võimalik taastada. Park on jagatud elamumaa kruntideks, osaliselt hoonestatud ja kaotanud oma looduskaitselise väärtuse. Hans Lepa puukool-aed on hävinud, aiast on säilinud mõned põõsad ja osa puudest, mis kasvavad aia asemele ehitatud korruselamute vahel.

Windecki pargi alale jäävatest vanadest puudest väärib riiklikku kaitset mõõtmetelt suur ja tõenäoliselt Eesti vanim, hinnanguliselt 130–140-aastane punane tamm, mis on keskkonnaministri hiljutise otsusega üksikobjektina juba riikliku kaitse alla võetud.

Hans Lepa puukool-aias veel säilinud üksikuid Tallinna linnale olulisi puid on võimalik kaitsta planeeringutes või võtta kohaliku kaitse alla.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap