KUNSTIKOOLI JA KUNSTIDE MAJA ÜHENDAMISEL TEKIB PÄRNU KUNSTIDE KOOL

Pärnu linnavolikogu otsustas liita Pärnu Kunstikooli Pärnu Kunstide Majaga, lõpetada kunstikooli kui iseseisva asutuse tegevuse ja nimetada kunstide maja 1. septembrist ümber Pärnu Kunstide Kooliks.

Kunstide maja ja kunstikooli liitmisel sündiv Pärnu Kunstide Kool. Fotod Urmas Saard  Külauudised
Kunstide maja ja kunstikooli liitmisel sündiv Pärnu Kunstide Kool. Fotod: Urmas Saard / Külauudised

[pullquote]Kunstide maja ja kunstikooli õpilased jätkavad 1. septembrist Pärnu Kunstide Kooli õpilastena.[/pullquote]Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel õpib Pühavaimu 8 asuvas Pärnu Kunstide Majas 534 õpilast tantsu, kunsti, muusika ja teatri suundadel. Õppetöö on korraldatud stuudiotes. Pärnu Kunstikool on 236 õpilase ja 15 täiskasvanud õppijaga huvikool, mis annab kunstiõpet Pärnus Paul Kerese 3 ja käsitööõpet Tõstamaal Varbla mnt 24.

Otstarbekas oli liita mõlemad asutused terviklikuks, senisest mitmekülgsemat õpet võimaldavaks kultuurihuvihariduskeskuseks. Muudatuse tulemusena korrastub Pärnu huvikoolide võrk ja tõuseb antava huvihariduse kvaliteet.

Ükski eriala kahe kooli ühendamisel ei kao. Õpet jätkatakse senistel huvialadel, kuid lisandub ka uusi võimalusi. Loodava huvikooli struktuur jaguneb üldjuhtimise ja nelja õppetooli vahel, milleks on kujutava kunsti ja käsitöö õppetool, muusika õppetool, tantsu õppetool ja teatri õppetool.

Kujutava kunsti ja käsitöö õppetooli alla kuuluvad mitmeaastane süsteemne kunstiõpe, kunstiringid, ettevalmistus kunstikõrgkooli astumiseks, animatsiooni, fotograafia, graafilise disaini ringid, rahvusliku käsitöö ja teised käsitööringid. Lisaks õppekavapõhisele tööle korraldatakse kunstikonkursse, festivale, ühekordseid töötubasid ja kursuseid.

Muusika õppetooli alla kuuluvad instrumendiõpe, ansamblid, orkester, solistiõpe, koorilaul, helistuudios tegutsemise võimalused. Lisaks igapäevasele õppetööle korraldatakse erinevaid õpitubasid, konkursse ja festivale.

Teatri õppetooli alla kuuluvad draamastuudiod erinevates vanustes õpilastele. Tulevikus on soov luua sõnakunsti ja esinemisoskuste ringid ja kursused. Teatri õppetooli kaudu võiks lisaks draamastuudiotele saada õpet iga inimene, kes soovib täiendada oma avaliku esinemise oskusi, pidada kõnet, teha avalikku ettekannet.

Tantsu õppetooli eesmärgiks on lisaks erinevate tantsuliikide õpetamisele liikumisharjumuse kasvatamine. Tants on üks populaarsemaid valdkondi ja munitsipaalhuvikooli ülesandeks on pakkuda võimalusi (näiteks seltskonnatantsu kursusi), mida erahuvikoolides ei ole. Õppekavade dubleerimise vältimiseks tehakse koostööd erahuvikoolidega.

Kunstide maja ja kunstikooli õpilased jätkavad 1. septembrist Pärnu Kunstide Kooli õpilastena. Kehtima jäävad praegu kehtivad õppetasud. Mõlema kooli töötajad lähevad Pärnu Kunstide Kooli üle vastavalt töölepingu seadusele. Uut kooli hakkab juhtima Pärnu Kunstide Maja praegune direktor Kristel Kallau, kes varem juhtis Pärnu Kunstikooli.

Print

 

 KU päevatoimetaja