VOLIKOGU SAATIS AVALIKUSTAMISELE PÄRNU KESKRANNA LAIENDAMISE DETAILPLANEERINGU

Pärnu linnavolikogu võttis vastu Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu ja kohustas linnavalitsust korraldama selle avaliku väljapaneku.

Planeeringuga on ette nähtud rannapromenaadi pikendamine Estonia mälestusmärgini. Foto: Urmas Saard  / Külauudised
Planeeringuga on ette nähtud rannapromenaadi pikendamine Estonia mälestusmärgini. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Väljatöötatud lahendus võimaldab senisest enam kasutusele võtta Mere puiestee ja muulide vahelise ranna- ja rannapargi ala, hajutada ranna külastatavust keskrannast rannaala tiibadele ning tutvustada Pärnu rannaala varieeruvat maastikku ja kaitseväärtusi.

Endisesse sonni on rajatud rannaspordiala. Foto: Urmas Saard /  Külauudised
Endisesse sonni on rajatud rannaspordiala. Foto: Urmas Saard / Külauudised

„Detailplaneering hõlmab väga suurt maa-ala kõigi poolt armastatud Pärnu rannas ja rannapargis. 2016. aastal alanud protsessi tulemusel on võimalik aktiivsemalt kasutusele võtta mudaravila ja muulide vahele jääv park ja märgala. Selle aja jooksul on pargiosa juba valgustatud, endisesse sonni on rajatud rannaspordiala ja muulile ligipääsutee. Loodetavasti juba mõne aasta pärast leiab sellelt alalt nii loodusraja, mänguväljaku kui aastaringselt avatud kohviku tualettidega,“ rääkis abilinnapea Rainer Aavik.

Planeeringulahenduse koostamise aluseks on 2017. aastal läbi viidud Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutööd „Asfalt sulas linnas“, „Peliloo“ ja „Laulev liiv“. Lahenduse koostamisel on arvestatud olulisemate võistlustöödes pakutud ideedega: risti rannaga paiknevate juurdepääsuteede kujunduslik ja funktsionaalne rõhutamine; randa ja pargiala teenindava hoonestuse kavandamine modulaarsete teeninduspaviljonidena; rannapromenaadi pikendamine läbi Mere puiestee sihil paikneva parkla ala; Mere puiestee sihil paikneva parkla merepoolsele osale mänguväljaku või muu avaliku kasutusega ala kavandamine; rannapargi olulisematesse keskuskohtadesse hooajaliselt kasutatava modulaarse hoonestuse kavandamine; rannapargi alale uute kesksete tegevuskohtade kavandamine ning looduskaitsealale loodusradade ja vaateplatvormi kavandamine.

Randa teenindav hoonestus on planeeritud naiste ranna parklast kagusuunda ja Estonia huku mälestusmärgi lähedusse. Ühe hoonekompleksi suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks on kavandatud põhimahus 220 m², hoone suurimaks lubatud kõrguseks kuus meetrit. Hoonetele on lubatud ehitada ilmastikuoludele kohandatavaid terrasse, mida on võimalik klaasseinte ja kergkatusega ajutiselt kinniseks ruumiks kohandada.

Parki on kavandatud keskuskohad, kuhu rajatakse laste- ja mängualasid, pargiväljakuid, lavasid ja tegevustaskuid. Rannaniidu alale on planeeritud teeosana ala vaateplatvormi rajamiseks.

Planeeringuga on ette nähtud rannapromenaadi pikendamine mudaravila tagant Estonia mälestusmärgini. Promenaadi pikenduse asukoht selgitatakse välja projekteerimise käigus.
Planeeringulahendus realiseeritakse etapiti, arvestades nii Euroopa Liidu toetuste kui linna rahaliste võimalustega. Planeering on vastu võetud siis, kui volikogu selle pärast avalikku arutelu kehtestab.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik