RÄÄGI KAASA, MILLE PÕHJAL HINNATA EESTI MEREALA SEISUNDIT

Keskkonnaministeerium ootab kuni 4. juunini kommentaare ja ettepanekuid merestrateegia ajakohastatud seireprogrammile perioodiks 2021-2026.

Pärnu laht. Foto: Urmas Saard / Külauudised
Pärnu laht. Foto: Urmas Saard / Külauudised

[pullquote]kuidas läheb planktonil, kaladel, hüljestel, lindudel ja merepõhjakooslustel[/pullquote]Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõuniku Eda Andresmaa sõnul on kommenteerimisel olev programm varasema seire- ja andmekogumisprogrammi ajakohastatud versioon. Esimest korda koostati mereala seire ja andmekogumise programm 2014. aastal perioodiks 2015-2020, programmi tuleb uuendada iga kuue aasta tagant.

Mereala seire annab selge pildi, kuivõrd tõhusalt täidavad keskkonnakaitsemeetmed oma eesmärki ning kas mere seisund muutub paremaks. Samuti jälgivad seirajad mere seisundit mõjutavaid survetegureid.

Mereuurijad seiravad mereelustiku seisundit ehk kuidas läheb planktonil, kaladel, hüljestel, lindudel ja merepõhjakooslustel. Vaatluse all on ka inimtekkelised survetegurid nagu võõrliigid, kalandus, eutrofeerumine, merepõhja ja hüdrograafiliste tingimuste häiringud, ohtlikud ained meres ja mereandides, mereprügi ja veealune müra.

Mereala seisundi ja selle muutuste ning meetmete tõhususe hindamiseks tuleb merel proovide võtmise kõrval tegeleda ka modelleerimise ja administratiivse andmekogumisega. Seireandmeid kogutakse umbes 200 hindamisindikaatori jaoks – need jagunevad omakorda 42 erineva hindamiskriteeriumi vahel, mille põhjal hiljem mereala seisundit hinnataksegi.

Seireprogrammi eelnõu koostamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seireprogrammi materjalid on merestrateegia allosas.

Kommenteerida saab veebivormi kaudu või kirjutades e-posti aadressile keskkonnaministeerium@envir.ee

Mereala seireprogrammi eelnõu tutvustamiseks on kavas korraldada veebikoosolek 15. mail 2020.

Agnes Aaslaid
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik

Share via
Copy link
Powered by Social Snap