ERIKOMISJON TOETAS PLAANILISE RAVI JÄRK-JÄRGULIST AVAMIST

Valitsuse erikomisjon toetas tänasel nõupidamisel sotsiaalministri, terviseameti ja Eesti Haigekassa ettepanekut plaanilise ravi järk-järguliseks avamiseks. Terviseamet teeb otsuse plaanilise eriarstiabi, perearstiabi, hambaravi ja eratervishoiu plaaniliste teenuste taasavamiseks uuel nädalal, juhul kui nädalavahetus ei too uute haigusjuhtude hüppelist kasvu.

Sindi tervisekeskus. Foto: Urmas Saard
Sindi tervisekeskus. Foto: Urmas Saard

„Näeme, et eriolukorras seatud piirangud ja inimeste vastutustundlik käitumine on aidanud koroonaviiruse levikut piirata ja hoida uute nakatumiste arvu madalal. Juhul kui nädalavahetusel uute haigusjuhtude hüppelist kasvu ei tule, saame hakata tulevast nädalast plaanilise ravi ja uuringute mahtusid järk-järgult suurendama,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Mõistame, et piirangute leevendamist ootavad nii tervishoiutöötajad kui patsiendid ja ootele pandud raviga soovitakse jätkata niipea kui võimalik, kuid peame olema veendunud, et ravi jätkamine toimub turvaliselt ja nakkusoht on viidud miinimumini.“

Ravimahtude suurendamise eelduseks on nakkusriskide viimine miinimumini. Tingimused selleks seab terviseamet juhendis, mis on praegu kooskõlastamisel raviasutustega. Näiteks on kavas sätestada, et plaanilise raviga tegelev personal ei tohi igapäevase töö käigus kokku puutuda COVID-19 patsientidega. Samuti ei tohi ravi taastavas asutuses viimase kahe nädala jooksul olla personali hulgas COVID-19 nakatumist.

Juhul kui patsiendil on COVID-19 esinemise risk peab temaga kokkupuutuv personal kandma isikukaitsevahendeid. Statsionaarsele ravile määratud patsiendid peavad olema testitud 24 tundi enne ravi algust ning COVID-19 testimise tulemus peab olema negatiivne. Teenuste mahu ja ohutu korraldamise eest COVID-19 epideemia tingimustes vastutab raviasutus.

„Nakkusriskide maandamine nõuab raviasutustelt oma plaanide läbimõtlemist ja ümberkorralduste tegemist, seega ei taastu plaaniline ravi korraga ja päevapealt, vaid järk-järgult. Tänan kõiki raviasutusi ja terviseametit, kes on kogu kriisi vältel üheskoos pingutanud, et raviteenuste osutamisel nii patsientide kui tervishoiutöötajate ohutust tagada,“ lisas minister Tanel Kiik.

Teiste haiglate hulgas on plaaniline arstiabi kavas järk-järgult taastada ka Kuressaare haiglas vastavalt haigla ja hädaolukorra meditsiinijuhi poolt väljatöötatavale plaanile.

Tervisemure korral tuleb võtta ühendust oma perearstiga. Perearst saab patsienti ise aidata või vajadusel konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni. Kui eriarst peab vajalikuks, siis saab ta patsiendi ravi üle võtta. Seejärel on juba eriarsti otsustada, kas on vajalik kutsuda patsient kohale või teha kaugvastuvõttu.

Print

 

 KU päevatoimetaja