Kohila gümnaasiumi algklasside maja avamine

Täna kell 14.00 toimub haridus- ja teadusministri Mailis Repsi osalusel Kohila gümnaasiumi juurdeehituse – algklasside maja – pidulik avamine.

Kohila gümnaasium
Kohila gümnaasium

Möödunud on aasta nurgakivi paigaldusest ja ehitustööd on valmis. Ehitustööd hõlmasid olemasoleva koolimaja korpuseid ühendava garderoobiploki lammutust ja selle asemele kolmekorruselise vaheehituse ning kahekorruselise algklasside maja rajamist. Algklasside uues majas on 16 klassiruumi, 2 väikeklassi, kogu koolimaja teenindavad garderoobid, õpetajate kabinetid ja abiruumid. Vaheosas on puhkeala, saal, administratsiooni tööruumid ning ruumid loodushariduskeskuse jaoks, samuti lift, et koolimaja saaksid kasutada ka liikumispuudega inimesed.

„Kohila vald on kasvav vald ja nii on ka meie gümnaasiumis õpilaste arv pidevalt kasvanud, Kohilas on alati olnud haridus prioriteetne valdkond ja kaasaegne õpikeskkond loob selleks paremad tingimused,“ sõnas Kohila vallavanema asendaja Argo Luik.

Tegemist on Kohila valla jaoks väga suure investeeringuga, mille teostamiseks võttis vald laenu 3 600 000 eurot. Loodetud toetust EL-struktuurifondidest ei saadud.

2016. aastal alustati projekteerimisega. Juurde- ja ümberehitusprojekti koostas Buune Projekt OÜ. 2017. aasta lõpus korraldati riigihange ehitaja leidmiseks. Riigihankel tegi üheteistkümne osaleja seas parima pakkumuse Ehitus-5ECO OÜ, kellega sõlmiti leping summas 4 158 000 eurot. Omanikujärelevalve leping on sõlmitud ettevõttega Ösel Consulting OÜ. Uus ehitis läks Kohila vallale maksma kokku 4 306 352 eurot.