Sada aastat Eesti Vabadussõja algusest ja Viktor Arak

28. novembril möödub 100 aastat Vabadussõja algusest. Vabadussõda oli Eesti ajaloo säravamaid sündmusi. Esimest korda võideldi oma lipu all, Eesti sõjaväevormis, oma riigi eest. Seepärast tähistatakse Sindi gümnaasiumis tähtpäeva õpilaskonverentsiga „100 aastat Eesti Vabadussõja algusest”.

Sindi gümnaasium lippude ehtes. Foto Urmas Saard
Sindi gümnaasium lippude ehtes. Foto: Urmas Saard

[pullquote]kõlab Karl Rammi vähetuntud laul „Eestimaa”[/pullquote]Kuna neli kodanikeühendust on teinud üleskutse süüdata 28. novembril küünlad kõigi vabadussangarite kalmudel, siis minnakse Sindi gümnaasiumi õpilasomavalitsuse korraldusel Sindi õigeusu kalmistule, kus kell 10.00 asetatakse Viktor Araki kalmule lilled ja süüdatakse küünal. Viktor Araki hauakoha eest kannab hoolt Sindi gümnaasium juba aastaid. Kuid ühe sangari kalmul seistes mõeldakse kõigile 20-le Eesti Vabadusristi kavalerile, samuti kõigile Vabadussõjas võidelnutele, kes otseselt või kaudselt seotud Sindiga.

Mälestustalitusel võtavad sõna Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan Eduard Kakko ning Tori abivallavanem Jana Malõh.

Veerand tundi enne keskpäeva seisavad kümned õpilased sinimustvalgete lippudega auvalves Vabadussõjas langenute mälestustahvli juures, mis asub Sindi gümnaasiumi vana maja esimese korruse koridoris. Rivistusel osaleb Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindus.

Kell 12.00 lauldakse ühiselt aulas Eesti hümni ja Sindi gümnaasiumi direktor Ain Keerup tervitab õpilaskonverentsi, asetab lillekorvi mälestustahvli ette ning süütab küünla.

Sindi muusikakooli õpilaste ettekandes kõlab Karl Rammi vähetuntud laul „Eestimaa”.

Konverentsi päeval näeb Vabadusristi

Konverentsi juhatab sisse õpetaja Lembit Roosimäe, üks õpilaste juhendajatest. Konverentsi valmistavad ette ka õpetaja Eneli Arusaar, Sindi muuseumi juhataja Heidi Vellend ja Sindi muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk.

Esimese ettekande teeb kooli vilistlane Marko Šorin, valitud teemaks on „Eesti Vabadusrist”. Järgnevalt saavad sõna lõpuklassi gümnasistid Chätlyn Parts, Egon Gentalen, Martin Salundi ja 9. klassi õpilased Annabel Vilgats, Sirelin Kukk, Kaisa Hartwich. Konverentsi keskseks teemaks on Vabadussõjast ja selles osalenud sintlastest rääkimisel Viktor Araki isik.

Sindi Vana kalmistu mulda sängitatud Viktor Arak on ligemale poolsada aastat Sindi kooli juhtinud Jaan Araki poeg, keda autasustati II liigi 3. järgu Vabadussõja Ristiga (nn „vererist”) isikliku vapruse eest 1919. a 25. juulil peetud lahingus Porhovi lähistel, Weschki jaama juures.

Õpilaste esinemiste vahele mahub kaks muusikalist etteastet: 1. klassi õpilane Sten Eric Hansen mängib tšellol „Mu koduke” ja 2018. aasta „Sindi ööbik” Mirtel Metsmaa (6. klass) laulab Sven Lõhmuse laulu „Väike Eestimaa”.

Konverentsi päeval näeb ühte Vabadusristi, mis kuulub Eesti Vabadussõja ja Kaitseväe ajaloo uurija ning talletaja Helmut Aasamäe isiklikku kogusse.

Urmas Saard