Aldo Kals annab Pärnu-Jaagupi sõpradele teada meeldiva uudise

Halinga valla aukodanik Aldo Kals on koostanud ajalooraamatu „Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse selts 1988-2018“. Trükis valmib 35 pilditahvli ja 20 CD helifailiga varustatult seltsi 30-ks aastapäevaks.

Aldo Kals Tallinna raekojas Foto Urmas Saard
Aldo Kals Tallinna raekojas. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Raamat on kirjalik mälestussammas jaaguplastele[/pullquote]Kals ütleb raamatut tutvustades, et selle käsikirja maht on ligi paarsada arvutilehekülge. Raamat kajastab uusärkamisaega ja sündmusi Pärnu-Jaagupis Eesti taasiseseisvumise taustal, mis leidsid aset põhiliselt aastatel 1988 kuni 1996. Tollel teguderohkel ajajärgul on kümnendiline eel- ja järellugu. Trükise ajaloomälu lisa annab aga teateid kihelkonna minevikust koguni kaheksa sajandi tagusesse aega. „Raamat on kirjalik mälestussammas jaaguplastele, kes julgesid ja suutsid omal jõul 18. juuniks 1989 taastada Vabadussamba! See oli vaid üks tahk seltsi tegevuses, sest taolisi ettevõtmisi lisandus veel kümmekond,“ selgitab eesti ajaloolane Kals, kes palub muinsuskaitse seltsi ajalooraamatust teavitada üle riigi ja ka väljapool Eestit elavaid Jaagupi sõpru.

Ta räägib võimalusest raamatut ette tellida. Kogumiku ettetel1imise maksumus on 15 eurot. Pärnu-Jaagupis tegelevad müügiga Leida Kattago, Aili Liivet ja Arvo Tomson. Samuti võib tellida Kalsilt, kelle arveldusarve nr on EE062200001103565205. Ülekannet tehes märkida selgituseks „Muinsuskaitse“.

Seltsi sünnipäeval, 26. mai keskpäeval toimub Jaagupi muuseumi õuel (Kalli mnt. 1) raamatu esitlus, kus ettetellijad esimestena trükisooja eksemplari kätte saavad. Ühtlasi saab osaleda seltsi ümmargusele aastapäevale pühendatud kultuurikavas, mis haarab enamust kihelkonda!

Muinsuskaitse seltsi ajalooraamatu sisukord:

Muinsus_esikaas→ Mis oli enne?
→ Seltsi asutamine (26. mai 1988)
→ Kodukandi päevad (27.-29. mai 1988)
→ Suvi 1988
→ Esimesed muinsuskaitse päevad (7.-9. oktoober 1988)
→ Talv 1988-1989
→ Teine muinsuskaitsepäev (1. mai 1989)
→ Vabadussamba taasavamine (18. juuni 1989)
→ Mälestussamba püstitamine Esimeses maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas langenud Pärnu-Jaagupi kihelkonna sõjameestele
→ Minek uuele ringile
→ Sajandi sündmus
→ Kullatud nimed taasavatud Vabadussambal
→ Lõpetuseks
→ 50 aastat Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest (23. august 1989)
→ Elmu Rukki ja jaaguplased Balti ketis
→ Muhu jaaguplane Aldo Kals Balti ketis
→ Kolmas muinsuskaitse päev (7. oktoober 1989)
→ Sügis 1989 – kevad 1990
→ Neljas muinsuskaitse päev (1. mai 1990)
→ Viies muinsuskaitsepäev (6. oktoober 1990)
→ Kuues muinsuskaitse päev (4. mai 1991)
→ 1949. aasta küüditatute mälestuskivi avamine (15. juuni 1991)
→ Uduvere põletamise mälestuskivi avamine (30. juuni 1991)
→ Sõõrike põletamise mälestusseina avamine (17. august 1991)
→ Seitsmes muinsuskaitsepäev (5. oktoober 1991) ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei
→ Kaheksas muinsuskaitse päev (1. mai 1992) ja Kergu kirik
→ Üheksas muinsuskaitsepäev (3. oktoober 1992) ja prof. Kaarel Kirde 100. sünniaastapäev
→ Kümnes muinsuskaitsepäev (1. mai 1993) ja metsavendade mälestuskivi
→ Õpetaja August Lauri 105. sünniaastapäev (10. veebruar 1994)
→ Muusikamehe Hendrik Hendrikmanni 125. sünniaastapäev (20. oktoober 1995)
→ Sõjaohvri Albert Lõhmuse ümbermatmine (15. september 1996)
→ Jätkutegevused (1997-2017)
→ Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse selts tänab

→ Pärnu-Jaagupi heritage society 1988-2018. Tallinn, 2018. Abstract
→ Pärnu-Jaagupi paveldo išsaugojimo draugija 1988-2018. Tallinas, 2018. Santrauka
→ Lisa 1. Fotokroonika. Pilditahvlid
→ Lisa 2. Helikroonika. CD-plaadi sisu
→ Lisa 3. Noorkotkad ja kodutütred
→ Lisa 4. Seltsi liikmed
→ Lisa 5. Ajaloomälu kronoloogia
→ Viited
→ Isikunimed

Märtsi esimesel päeval esitles viljakas raamatute kirjutaja Pärnu-Jaagupi raamatukogus ajalooraamatut, mis käsitleb Pärnu-Jaagupi üliõpilasseltsi „Jakobia“ tegevust aastatel 1968-2018. Rannar Susi on kirjutanud 128 leheküljelisest almanahhist ka lühikese ülevaate. Raamatut saab veel osta Apollo raamatukauplustest Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Veel ütleb Kals, et on lahkesti nõus kirjutatud teemadel igal ajal jagama oma teadmisi nii telefonis (56 908 945) elektronposti aldo.kals@mail.ee vahendusel.

Urmas Saard

Samal teemal:

Jakobia Soome vapi eeskujul tehtud embleemi autoriks on Külle Jaanits Foto Urmas Saard

 

 

 

Pärnu-Jaagupi üliõpilasselts “Jakobia” 50