Sindi austas õpetajate päeva puhul oma linna õpetajaid

Sindi linna õpetajate töönädal lõppes reede õhtul seltsimajas, kus lõigati torti, kuulati Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala suurepärast kontserti ning toimus aasta õpetajate tunnustamine tänukirjadega.

Nele-Liis Vaiksoo juhatab Sindi linna õpetajate laulmist Foto Urmas Saard
Nele-Liis Vaiksoo juhatab Sindi linna õpetajate laulmist. Foto: Urmas Saard

Kui seltsimaja suures saalis olid kõik kutsutud sobiva koha istumiseks üles leidnud ja kellaosutid andsid alustamiseks märku, astus Sindi linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Mart Tõnismäe tasasel sammul üle pika põranda, kummardades ja tervitades erilise aupaklikkusega nii vasakut kui paremat kätt istuvaid õpetajaid. „Tere, õpetajad!“ Ja astus mõne pingirea edasi, ja kordas öeldut uuesti, nõnda jätkates kuni esimeste ridadeni välja. Siis astus ta trepile ja jalutas lava kaunistuste vahel. Tiina Tõnismäe kujundatud dekoratsioonid sümboliseerisid õpetajaid valgete lilledena, kellest möödudes pidi isegi Mardi kasvu mees ennast tundma poisikesena, et pead kuklasse painutades õienuppudele aukartlikult otsa vaadata. Mardile järgnes Pärnu Kunstide Maja akordionist Andrus, samuti õpetaja.

Mardi tervituse järel paluti lavale Sindi linnapea Rein Ariko, kes enda sõnul ei tundnud esimest korda elus ebamugavust paberi pealt kõnet maha lugedes. „Minul on tunne, et hoian käes aabitsat, aga aabitsast ju loetaksegi.“

Linnapea arvates suudab tõenäoliselt enamus õpilasi õpetajate tööd väärtustada aja möödudes. „Olete te ju ühed kiuslikud inimesed, kes räägivad kohustustest, ülesannetest, nõudes ja kontrollides. Mulle see küll ei meeldinud. Nüüd tagasi vaadates tunnen, et kõike seda oli vähe. Katsuge vastu pidada selles areneva demokraatia maailmas, kus kõik saavad järjest rohkem õiguseid, ka õpilased.“ Ariko ütles oma mõttekäiku selgitades, et õigused on head, aga veel parem, kui enne nende saamist omandatakse ka teadmisi õiguste kasutamiseks. „Soovin teile jõudu teadmiste andmise ja vahel ka nende sissesurumise raskel teel.“

Veel märkis linnapea päeva tähelepanuväärsust selles, et alates nüüdsest ei tervita neid õpetajate päeva puhul enam iseseisva linna linnapea, vaid Tori vallavanem. Ta meenutas, et Sindi oli Pärnu linna osa 34 aastat ja lisas selle järele mõttepunktid. Ariko lõpetas oma sõnavõtu usus, et saalis istub rahvast, kes kuuleb mingi aja möödudes uuesti ka Sindi linnapea tervitust.

Aasta õpetajate austamisel andsid tänukirja ja lilled üle Rein Ariko ja Sindi linna volikogu esimees Toomas Asi. Kuidas valituks osutunud õpetajaid nende kolleegid iseloomustasid, sellest tegi ülevaate Mart Tõnismäe.

Kadi Reiu töötab Sindi lasteaias 1973. a aprillist saadik. Õpetaja tugevaks küljeks on kodulugu, keel ja kõne. Ta kasutab palju dramatiseeringuid, ümberjutustamisi, laua- ja tubateatrit, sõnaseletusmänge ja õppekäike. Ta on lasteaias tubli kaasalööja: osaleb näidendites, laulab ansamblis.

Marina Bobulis töötab Sindi lasteaias venekeelse liitrühma õpetajana juba 14 aastat. Teda iseloomustab põhjalikkus ja tugevaks küljeks on eesti keele õpetamine. Ta on oma eesti keele õpetamise kogemusi tutvustanud maakonna lasteaedade juhtidele, õpetajatele ja lastevanematele.

Piia Veeroja töötab Sindi lasteaias alates 2014. a augustist. Elav, energiline ja kõigele uuele avatud õpetaja valdab eriti hästi loodusteemasid, kus õppetegevustes on lapsed ise uurijad-vaatlejad-avastajad. Tugevaks küljeks on erinevates tehnikates kunstitegevused.

Helle Salumäe on töötanud Sindi muusikakoolis väikeste vaheaegadega kooli avamisest saadik, pea 29 aastat. Ta õpetab lastele solfedzot, tegeleb ettevalmistusklassidega ja mõned aastad ka laulusolistide ning ansamblitega. Ta on tõeline „maa sool“.

Merike Lilleleht töötab algklasside õpetajana Sindi gümnaasiumis alates aastast 2016. Ta suudab ennast kehtestada ja teda armastavad nii lapsed kui ka vanemad.

Kerdi Mihhailova töötab Sindi gümnaasiumis matemaatikaõpetajana alates 2015. aastast. Heade matemaatikateadmiste kõrval püüab ta anda ka loogilise mõtlemise võimet. Mitmed tema õpilased on edukalt osalenud matemaatikaolümpiaadidel ja teaduskooli kursustel.

Viive Taaler töötab Sindi gümnaasiumis aastast 2011 päevakoristaja ja garderoobihoidjana. Ta on teistega arvestav ja oskab märgata abivajajat. Viive oskus lapsi toetada ja aidata on imetlusväärne. Lisaks õpilaste abistamisele tegeleb ta samuti kasvatustööga, juhib tähelepanu viisakale käitumisele, olles ise eeskujuks. Talle usaldatud ülesanded saavad alati kohusetundlikult täidetud. Mart Tõnismäe rõhutas täiendavalt, et temagi on õpetaja!

Muusikaõpetaja Marje Tilk on Sindi gümnaasiumis õpetanud lapsi laulma juba 2008. aastast. Tänavu käisid tema juhendamisel tublid laululapsed XII noorte laulu- ja tantsupeol. Marje on väga pühendunud, nõudlik ja järjekindel kõikides oma ettevõtmistes.

Viljar Viik juhendab juba palju aastaid Sindi Avatud Noortekeskuse matka- ja keraamikaringi. Viljar oskab leida kontakte ka kõige keerulisemate noortega, kellel on probleeme õppimise ja käitumisega. Kuuenda kategooria tislerina on ta noortele õpetanud puutööd ja puuskulptuuride meisterdamist.

Kontserdi osas laulis Nele-Liis Vaiksoo, kes alustas laulmise õppimist ETV tütarlastekooris üheksakümnendatel, kuue aasta vanuselt. Vaiksood saatis klaveril helilooja Olav Ehala, keda tuntakse ka filmidele loodud muusikaga. Kui Vaiksool ei õnnestunud õpetajaid tantsupõrandale meelitada, siis jagas ta kuulajatele „Kungla rahva“ laulusõnad ja pani saali erinevad pooled võistu laulma. Ehala lubas kuuldavamalt laulval saalipoolel osta endale autasuks suure võidusumma võimalusega loteriipileti, mis tegi kõigi meele lõbusaks. Aga Vaiksoo ei lasknud oma saatjalgi üksnes mängida ja nalja visata. Ühel hetkel andis Vaiksoo paberi ette ja palus tal kaasa laulda „Tuulevaiksel ööl“, mille viisi ja sõnade looja on Jaan Tätte. Ehala laulma hakkamine kutsus esile publiku tugeva aplausi.

Urmas Saard

Samal teemal:

Merike Lilleleht ja tema õpilaste tööd Foto Urmas Saard

 

 

 

Õpetajate päeval on tore tänada