„Pärnumaa jõulud“ on Mari Suurväli laps

Viie Sindi gümnaasiumi õpilasfirmaga alustanud õpilaslaat „Pärnumaa jõulud“ on osavõtjate arvult lähenemas sajale.

Mari Suurväli, õpilaslaada Pärnumaa jõulud projektijuht Foto Urmas Saard
Mari Suurväli, õpilaslaada Pärnumaa jõulud projektijuht. Foto: Urmas Saard

Täna toimus Pärnu kaubanduskeskuses Port Artur 2 traditsiooniline õpilaslaat „Pärnumaa jõulud“, mille järjekorranumbriks kirjutati 15.

Riigikogu väliskomisjoni liige Marko Šorin ütles, et paljud tänased laadal osalejad polnud veel sündinudki, kui Mari Suurväli Pärnus õpilaslaatade korraldamisega alustas. „Õpilasfirmade laada „Pärnumaa jõulud“ tõi Port Arturi aatriumisse Suurväli sel ajal, kui ta ise töötas Sindi gümnaasiumi direktorina. Koondades tegusaid õpetajaid juhendama maakonna esimesi õpilasfirmasid sai Sindist tervel Pärnumaal alguse midagi täiesti uut, mis nüüdseks on kasvanud õpilasosaluse arvukuselt kujundlikult öelduna sajakordseks,“ tõdes Šorin.

„Kui me esimest korda 2001. aastal Port Arturisse tulime, polnud selles hoones enamikku laatade pidamise ala olemaski. Õpilaslaat oli esindatud ainult viie Sindi gümnaasiumi õpilasfirmaga,“ meenutas laada „Pärnumaa jõulud“ projektijuht Mari Suurväli. „Aga tänaseks on enim õpilasfirmasid nende aastate jooksul jälle Sindi gümnaasium välja toonud. Eks see ettevõtlus oli ju mul oma laps ajast, kui töötasin Sindi gümnaasiumi direktorina.“ Suurväli pidas õnneks tookordseid õpetajad, kes seatud eesmärgiga hästi haakusid.

Loe edasi: „Pärnumaa jõulud“ on Mari Suurväli laps

Koolid saavad arvutite ostmiseks neli miljonit eurot

HITSA avas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 4 miljoni suuruse toetusmeetme põhikoolidele süle- , laua- ja tahvelarvutite soetamiseks. 

IMG_5369_block

Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. 

Toetus on mõeldud riigi-, era‐ ja munitsipaalkoolide koolipidajatele ning seda saab taotleda vastavalt põhikooliõpilaste arvule käesoleval õppeaastal. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

„Digitaalsed õppevaralahendused ja üldine teadlikkuse kasv haridusasutustes seab omad nõuded ka taristule,“ selgitas HITSA juhatuse liige Ene Koitla. „Toetusmeetmega varustame õpetajaid kaasaegsete töövahenditega, et toetada digipädevuste arendamist ning olla valmis e-hindamiseks. Eriti positiivne on see, et koolipidajad koostavad toetusmeetme raames digipöörde tegevuskava aastani 2019. See annab meile hea ülevaate koolide vajadustest ja aitab täpsemalt planeerida tegevusi tulevikus.“

Laua-, süle- ja tahvelarvutite soetamiseks on HITSA korraldanud ühishanke, mis kaasab 205 kohalikku omavalitsust, 36 erakoolipidajat ning ühe riigikoolide pidaja. Lähtuvalt koolipidajate esitatud soovidest kujunes hanke kogumahuks 7 miljonit eurot, millest 4 miljonit on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne sihtfinantseering. Koolipidajate omafinantseeringu nõue on vähemalt 15%. Lisaks meetme raames soetatule saab seadmeid osta või liisida ka omavahenditest.

Riigihanke tulemusena on raamlepingu partneriteks Atea AS, kellelt koolid saavad hankida sülearvutite komplekte, MarkIT Eesti AS ja Green IT AS, kes pakuvad lauaarvutite komplekte, ning Datel AS ja 3 Step IT OÜ, kelle tarnida on tahvelarvutid koos lisadega.

Toetusi saab taotleda 31. maini 2017. Lisainfo toetuse tingimuste kohta HITSA kodulehel:http://hitsa.ee/ikt-hariduses/koolide-digitaristu-toetusmeede